Co to znaczy HEIDENSTAM VERNER VON słownik. Biografia Wmłodości sporo podróżował, zwiedził Egipt.

Heidenstam Verner von co to jest

Czy przydatne?

Definicja Heidenstam Verner von

Co to jest HEIDENSTAM VERNER VON: szwedzki pisarz iprozaik, laureat Nagrody Nobla (1916). Wmłodości sporo podróżował, zwiedził Egipt, Palestynę, Syrię, Grecję iWłochy. Aczkolwiek początkowo skłaniał się ku malarstwu, ostatecznie związał własne życie zliteraturą, na co niebagatelny wpływ miała znajomość z A. Strindbergiem. Zadebiutował tomem wierszy Pielgrzymki ilata wędrówki (1887), wktórym przedmioty romantyzmu, egzotyki ifantastyki wzięły górę nad panującą wSkandynawii filozofią naturalistyczną, zwiastując tym samym nowy moment wlit. szwedzkiej - neoromantyzm. Wkręgu kultury śródziemnomorskiej pozostawała pierwsza powieść H., Endymion (1889); następna, autobiograficzna, Hans Alienus (1892), miała być realizacją postulatów zawartych wbroszurze Renesans (1890), wktórej H. wzywał do porzucenia naturalizmu na rzecz estetyki sięgającej korzeniami wł. odrodzenia. Rok 1895 przyniósł zmianę tematyki twórczości H., który zwrócił się teraz ku problematyce rodzimej. Utworami: Karolińczycy, Pielgrzymka świętej Brygidy (1901), Ród Folkungów (1905-07) i Szwedzi iich wodzowie (1908-10), wktórych złożył hołd bohaterskim dziejom Szwecji, H. zasłużył sobie na miano wieszcza narodowego. Od chwili otrzymania Nagrody Nobla aż do zgonu H. nie opublikował żadnego utworu; jego twórczość nie przeszła próby czasu iodeszła wzapomnienie
Definicja Holan Vladimír:
Co to jest r. zdał maturę, po czym podjął pracę urzędnika. Po przejściu na rentę inwalidzką w1933 r. coraz bardziej oddalał się od ludzi, aod 1948, kryjąc się przed atakami krytyki, właściwie przestał opuszczać heidenstam verner von co to jest.
Definicja Hefajstos:
Co to jest metali, metalurgii, opiekun kowali; syn Zeusa iHery; wg nie wszystkich przekazów Hera, rozgniewana na Zeusa za narodziny Ateny bez udziału kobiety, poczęła go sama. H. był kulawy; w najwyższym heidenstam verner von definicja.
Definicja Helios, Sol:
Co to jest Słońca, należał do pokolenia tytanów, był starszy od innych bóstw olimpijskich; syn tytana Hyperiona itytanidy Tei (albo Basilei), brat Selene (Księżyca) iEos (Jutrzenki). Zmałżeństwa H. zPerseis heidenstam verner von co znaczy.
Definicja Huysmans Joris-Karl:
Co to jest wywodzący się zrodziny malarzy flamandzkich. Absolwent prawa, 30 lat pracował jako urzędnik wministerstwie spraw wewnętrznych. Debiutanckimi utworami: opowiadaniem Pudełko zprzyprawami (1874 heidenstam verner von słownik.
Definicja Hawthorne Nathaniel:
Co to jest powieściopisarz inowelista. Potomek purytańskiej rodziny (przodek H. był sędzią wprocesach czarownic zSalem), pracował jako urzędnik państwowy. Wl. 1853-57 pełnił funkcję konsula Stanów Zjednoczonych heidenstam verner von znaczenie.

Co to jest Heidenstam Verner von znaczenie w Słownik bohaterów H .

  • Dodano:
  • Autor: