Co to znaczy HAŠEK JAROSLAV słownik. Biografia ustabilizowanego życia mieszczańskiego, sympatyzował.

Hašek Jaroslav co to jest

Czy przydatne?

Definicja Hašek Jaroslav

Co to jest HAŠEK JAROSLAV: poeta czes. Od wczesnej młodości przejawiał niechęć do ustabilizowanego życia mieszczańskiego, sympatyzował zruchem anarchistycznym. Po wydaleniu zgimnazjum terminował wdrogerii. Ukończył akademię handlową, lecz porzucił karierę urzędnika na rzecz włóczęgi po państwie. W1911 r. założył Partię Umiarkowanego Postępu wGranicach Prawa, której happeningowa działalność koncentrowała się raczej na ośmieszaniu czes. mechanizmu parlamentarnego. Wczasie Iwojny światowej H. wysłano na front galicyjski, gdzie trafił do ros. niewoli. Po wybuchu rewolucji październikowej związał się zruchem komunistycznym, wstąpił do Armii Czerwonej, wktórej działał jako publicysta ikomisarz polit. W1920r., wezwany poprzez Międzynarodówkę Komunistyczną, powrócił do państwie. Po stłumieniu ruchów rewolucyjnych wCzechosłowacji poświęcił się wyłącznie pracy lit. Jest autorem licznych humoresek, satyr. opowiadań, wktórych ośmieszał monarchię austro-węg., jej mechanizm polit., tyranię policji, biurokratyzację życia, kołtunerię mieszczaństwa: tomy Trampoty pana Tenkrta (1912), Můj obchod se psy (1915). Wutworze Historia Partii Umiarkowanego Postępu wGranicach Prawa (wyd. 1963) opisał jej działalność. Sławę przyniosła H. powieść Przygody dobrego wojaka Szwejka w trakcie wojny światowej, która stała się najpoczytniejszą czeską książką na świecie

Co to jest Hašek Jaroslav znaczenie w Słownik bohaterów H .