Co to znaczy HALAS FRANTIŠEK słownik. Biografia okresie twórczości wykorzystywał doświadczenia.

Halas František co to jest

Czy przydatne?

Definicja Halas František

Co to jest HALAS FRANTIŠEK: pisarz czeski. Pochodził zrodziny robotniczej. Wpoczątkowym okresie twórczości wykorzystywał doświadczenia poetyzmu - awangardowego nurtu rozwijającego się wlatach 20. wCzechosłowacji, którego celem były poetyzacja iestetyzacja rzeczywistości. Późniejsza twórczość wyrastała zinspiracji surrealizmem. Debiutował w1927 r. tomikiem Sepie. Następne zbiorki, pełne nut katastroficznych, podejmowały problematykę egzystencjalną (Kohout plaši smrt, 1930; Hořec, 1933), ukazywały zainteresowanie poety zagadnieniami społ., wyrażały jego antyfaszystowskie poglądy (Dokořn, 1936; Torzo naděje, 1938; V řadě, 1948). Ponadto autor poematów Star ženy (1935), Jatam powrócę (1939), tomów wierszy Strojenie instrumentów (1942), Aco? (1957), tłumaczeń utworów A.Mickiewicza (Grażyna, Konrad Wallenrod, Dziady), J.Słowackiego (Balladyna, Lilla Weneda)

Co to jest Halas František znaczenie w Słownik bohaterów H .