Co to znaczy CHURCHILL WINSTON LEONARD SPENCER słownik. Biografia Nobla (1953). Człowiek-legenda.

Churchill Winston Leonard co to jest

Czy przydatne?

Definicja Churchill Winston Leonard Spencer

Co to jest CHURCHILL WINSTON LEONARD SPENCER: z angielskiego: mąż stanu ipisarz, laureat lit. Nagrody Nobla (1953). Człowiek-legenda, gigant XX-wiecznej polityki, poprzez niemal pół wieku nie schodził ze sceny polit.: wielokrotnie był ministrem różnych resortów, pierwszym lordem admiralicji, dwa razy stał na czele gabinetu. Konserwatysta, zwolennik kolonializmu ianglocentryzmu, realizował własną wizję Ogromnej Brytanii jako kolonialnej potęgi iprzodującego narodu świata. Wpamięci potomnych pozostał nieprzejednanym wrogiem Hitlera, tym, który wbrew brytyjskim socjalistom, pacyfistom iprominenckiej prawicy, skłaniającym się ku polityce ugłaskiwania, doprowadził do zbrojnego rozprawienia się zFhrerem. Tak jak kształtował historię, tak także sam zadbał owłaściwe przedstawienie obrazu swojej działalności. Napisał sporo książek hist., polit. ipamiętnikarskich, ujawniając wnich talent wprawnego stylisty, autora celnych, lapidarnych sformułowań, zktórych część weszła do słownika polityki i zadomowiła się wjęz. potocznym. Do głownych pozycji wdorobku Ch. należą wielotomowe dzieła: Kryzys światowy (1923-29), Moje inicjalne życie (1930), Marlborough (1933-38), Druga wojna światowa (1948-53), Historia narodów anglojęzycznych (1956-58)
Definicja Charybda:
Co to jest morski żyjący podobno wskalnej grocie nad Cieśniną Mesyńską, która oddziela Italię od Sycylii; córka Ziemi iPosejdona. Ch. jako dziewczyna była bardzo żarłoczna, gdy porwała izjadła Heraklesowi część churchill winston leonard spencer.
Definicja Cerber:
Co to jest otrzech głowach, na grzbiecie miał zjeżone głowy węży, zamiast ogona - węża. Był jednym ztrzech potworów strzegących Hadesu, królestwa zmarłych, broniących tam wstępu żywym. Uchodzi za syna Echidny churchill winston leonard spencer.
Definicja Czarodziejska Góra:
Co to jest analizująca sytuację wEuropie wprzededniu wybuchu Iwojny światowej, będąca metaforycznym ujęciem dolegliwości mieszczańskich społeczeństw. Gł. bohater powieści, młody inż. Hans Castorp, przybywa churchill winston leonard spencer.
Definicja Carpentier Alejo:
Co to jest muzykolog. Urodził się wHawanie jako syn franc. architekta iros. emigrantki. W1921 r. porzucił studia, rozpoczął pracować jako publicysta. Zaciekawiony kulturą Kuby związał się zruchem negrystycznym churchill winston leonard spencer.
Definicja Comte Auguste:
Co to jest ukończeniu gimnazjum wrodzinnym Montpellier wstąpił do Szkoły Politechnicznej wParyżu zzamiarem poświęcenia się naukom ścisłym. Poprzez krótki czas współpracował z C.H. Saint-Simonem, co zaowocowało churchill winston leonard spencer.

Co to jest Churchill Winston Leonard Spencer znaczenie w Słownik bohaterów C .

  • Dodano:
  • Autor: