Kim jest Wolter twórczość. Kto to jest osobowość epoki oświecenia. Pisarz,powieściopisarz.

Kim był Wolter co zrobił co to jest

Czy przydatne?

Biografia Wolter

Kim był Wolter: 1694-1778 właściwie: François-Marie Arouet Znakomita osobowość epoki oświecenia. Pisarz,powieściopisarz, dziennikarz, dramaturg, prawnik,historyk, filozof. Był racjonalistą i deistą, zwolennikiem tolerancji religijnej. Zyskał miano wolnomyśliciela. Głosił hasła równości socjalnej, zabiegał o prawa dla mieszczan. Krytykował relacje feudalne, a w szczególności Kościół i arystokrację. Za głoszone idee był więziony w Bastylii, a nawet musiał opuścić Francję. Jego postawa i poglądy określone zostały mianem wolterianizmu – jego podstawę stanowił krytycyzm, odrzucenie autorytetów i idea tolerancji. Był współtwórcą Ogromnej Encyklopedii Francuskiej. W jego dorobku znalazło się sporo utworów. Listy filozoficzne (1733) uznane zostały za dzieło dające start myśli oświeceniowej. W pierwszej kolejności zyskał jednak sławę jako autor Kandyda (1759) – powiastki filozoficznej, gdzie poddaje krytyce oświeceniową filozofię optymizmu i zachęca do „uprawiania własnego ogródka”, co ma zapewnić człowiekowi szczęśliwe i spokojne życie. Jest również autorem poematu heroikomicznego Dziewica Orleańska i Traktatu o tolerancji (1763). Wprowadził do literatury gatunek powiastki filozoficznej

Autor i pisarz Wolter co zrobił w Biografia pisarzy W .