Kim jest Miciński Tadeusz twórczość. Kto to jest tworzący w momencie Młodej Polski. Studiował.

Kim był Miciński Tadeusz co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Miciński Tadeusz

Kim był Miciński Tadeusz: 1873-191 Pisarz, dramaturg, powieściopisarz i dziennikarz tworzący w momencie Młodej Polski. Studiował historię w Krakowie i filozofię w Lipsku. Poznał Stanisława Przybyszewskiego i zaprzyjaźnił się ze Stanisławem Ignacym Witkiewiczem. Współpracował z różnymi gazetami. Był korespondentem wojennym w trakcie wojny bałkańskiej. Sporo podróżował. Lata 1915-18 spędził w Moskwie, Piotrogrodzie i na Białorusi. Został zabity w drodze powrotnej do państwie. Debiutował poematem Łazarz (1896), który ukazał się w „Ateneum”. Początkowo tworzył nastrojowe utwory liryczne, z czasem zaczęły się w nich pojawiać przedmioty symboliczne i wątki marzenia sennego. Chętnie posługiwał się alegorią. W twórczości dramatycznej łączył odmienne kategorie: tragizm i groteskę, realizm i fantastykę. Dążył do ekspresjonistycznego wyrażenia treści. W jego dorobku znajdują się między innymi wiersze W mroku gwiazd (1902), dramat Kniaź Potiomkin (1906), powieści Nietota (1910), Xiądz Faust (1913), Wita (1924). Twórczość Micińskiego wyrażała przekonanie, iż poezja polska ma do spełnienia ideową misję moralnej odbudowy społeczeństwa. Świat pojmował w duchu manicheizmu jako arenę walki dobra ze złem

Autor i pisarz Miciński Tadeusz co zrobił w Biografia pisarzy M .