Kim jest Kraszewski Józef Ignacy twórczość. Kto to jest pisarz, dziennikarz. Pochodził z rodz.

Kim był Kraszewski Józef co to jest

Czy przydatne?

Biografia Kraszewski Józef Ignacy

Kim był Kraszewski Józef Ignacy: 1812-1887 Powieściopisarz, artysta dramatów, nowelista, pisarz, dziennikarz. Pochodził z rodz. szlacheckiej.Od 1829, wbrew woli swojego ojca, studiował literaturę na Uniwersytecie Wileńskim. W 1830 został aresztowany za przynależność do tajnego związku młodzieży, w latach 1832-33 przebywał pod nadzorem policyjnym w Wilnie. Od 1837 gospodarował na Wołyniu, lecz popieranie uwłaszczenia chłopów skonfliktowało go z tamtejszą szlachtą. W 1858 wyjechał w podróż po Europie. Po powrocie mieszkał w Warszawie, redagował „Gazetę Codzienną” i „Gazetę Polską”. W 1863 osiadł w Dreźnie. Dwadzieścia lat potem został oskarżony o szpiegostwo na rzecz Francji i skazany na trzy i pół roku magdeburskiej twierdzy. Ostatecznie, w 1885 osiadł w Szwajcarii, gdzie zmarł. Był bardzo płodnym artystą – napisał 223 powieści i 150 opowiadań. Były pośród nich powieści ludowe, których bohaterami byli przedstawiciele chłopstwa, na przykład Ulana (1834), Ostap Bondarczuk (1847), Chata za wsią (1854-55); powieści historyczne, na przykład Hrabina Cosel (1874); powieści przeznaczone pradziejom Polski, na przykład Stara baśń (1876). Kraszewski wywarł ważny wpływ na postęp rodzimego powieściopisarstwa – wprowadził do polskiej literatury założenia europejskich realistów

Autor i pisarz Kraszewski Józef Ignacy co zrobił w Biografia pisarzy K .