Kim jest Kazantzakis Nikos twórczość. Kto to jest filozoficzne i literackie. Był synem rolnika.

Kim był Kazantzak Nikos co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Kazantzakis Nikos

Kim był Kazantzakis Nikos: 1883-1957 Grecki poeta i tłumacz, otwarty na nowe prądy filozoficzne i literackie. Był synem rolnika, wychowywał się na wsi pośród chłopów. Studiował prawo na uniwersytecie w Atenach, a w dalszym ciągu filozofię w Paryżu pod kierunkiem Henri Bergsona. W trakcie wojen bałkańskich Kazantzakis walczył jako ochotnik w armii greckiej. Bardzo lubił podróżować – w 1918 odwiedził Rosję i Szwajcarię, w latach 1925-29 zwiedził Hiszpanię, Egipt, Chiny, Japonię, Anglię – wrażenia z nich opisał w liczących kilka tomów Podróżach (1927-41). Od 1919 pracował w Ministerstwie Opieki Socjalnej. W latach 1922-24 mieszkał w Berlinie i Wiedniu, a w dalszym ciągu osiedlił się na Krecie. W trakcie wojny domowej w Hiszpanii przebywał tam jako korespondent wojenny. W latach 1947-48 pracował dla UNESCO, a od 1948 mieszkał we Francji. Był twórczym autorem, sięgał po różne gatunki literackie – pisał dramaty, reportaże, poematy filozoficzne, powieści. Do w najwyższym stopniu znanych utworów pisarza należą: Odissea (1938), Grek Zorba (1946), Chrystus ukrzyżowany po raz wtóry (1948), Ostatnie kuszenie Chrystusa (1955)– kontrowersyjna powieść, za napisanie której został ekskomunikowany poprzez grecki Kościół prawosławny
Definicja Krasiński Zygmunt:
Co to jest dramatopisarz romantyzmu, zaliczany – w okolicy Mickiewicza i Słowackiego – do trójcy wieszczów. Był synem blisko związanego z Napoleonem arystokraty, który po klęsce cesarza przyjął służalczą KAZANTZAKIS NIKOS.
Definicja Kane Sarah:
Co to jest Współczesna dramatopisarka brytyjska, zaliczana– w okolicy jej rodaka Marka Ravenhilla i Irlandczyka Martina McDonagha – do nurtu brutalistów. Kane studiowała na wydziale dramatu uniwersytetu w KAZANTZAKIS NIKOS.
Definicja Kamieńska Anna:
Co to jest Współczesna pisarka, tłumaczka, eseistka. Studiowała pedagogikę w Warszawie. W trakcie okupacji przebywała na Lubelszczyźnie, gdzie zaangażowała się w sekretne nauczanie. Po wojnie ukończyła KAZANTZAKIS NIKOS.
Definicja Konwicki Tadeusz:
Co to jest Współczesny poeta, reżyser, scenarzysta, rodem z Wileńszczyzny. W trakcie wojny ukończył sekretne gimnazjum we Lwowie, walczył w szeregach Armii Krajowej. Po wojnie studiował polonistykę na KAZANTZAKIS NIKOS.
Definicja Kamiński Aleksander:
Co to jest pseudonimy: Bombaju, Juliusz Górecki Pedagog, prozaik, wieloletni działacz harcerstwa.Dzieciństwo spędził na Ukrainie, studiował historię i archeologię. Był działaczem Związku Harcerstwa Polskiego, a KAZANTZAKIS NIKOS.

Autor i pisarz Kazantzakis Nikos co zrobił w Biografia pisarzy K .

  • Dodano:
  • Autor: