Kim jest Kasprowicz Jan twórczość. Kto to jest który tworzył w momencie Młodej Polski. Urodzony na.

Kim był Kasprowicz Jan co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Kasprowicz Jan

Kim był Kasprowicz Jan: 1860-1926 Pisarz, dramaturg, tłumacz, krytyk literacki, który tworzył w momencie Młodej Polski. Urodzony na Kujawach jako syn chłopa-analfabety, tylko dzięki aspiracjom matki i wsparciu nauczyciela mógł się kształcić. Maturę zdał w 1884 w Poznaniu. Kilka miesięcy studiował w Lipsku, gdzie związał się z kręgiem młodzieży socjalistycznej, później przeniósł się na studia do Wrocławia, które ukończył w 1888. W 1887 był podwójnie aresztowany i skazany na pół roku więzienia za działalność socjalistyczną. W 1904 zrobił doktorat na Uniwersytecie Lwowskim, a pięć lat potem objął katedrę komparatystyki literackiej. W okresie I wojny światowej wymienił poglądy polityczne i związał się z Narodową Demokracją. W 1920 uczestniczył w akcji plebiscytowej na rzecz polskości Warmii i Mazur. Kasprowicz debiutował w trakcie studiów na łamach prasy socjalistycznej. W 1888 wydał Poezje, zawierające między innymi naturalistyczne sonety Z chałupy. W Krzaku dzikiej róży (1898) są widoczne inne, charakterystyczne dla modernizmu przedmioty– symbolizm i impresjonizm. W Hymnach ginącemu światu (1902) pojawia się dziedzina metafizyczna i przedmioty katastrofizmu. Ostatni faza twórczości, a więc Księga ubogich (1916), to pogodzenie się poety z Bogiem i światem

Autor i pisarz Kasprowicz Jan co zrobił w Biografia pisarzy K .