Kim jest Hugo Victor Marie twórczość. Kto to jest poeta, pisarz, dramaturg. Victor Hugo był.

Kim był Hugo Victor Marie co co to jest

Czy przydatne?

Biografia Hugo Victor Marie

Kim był Hugo Victor Marie: Czołowy przedstawiciel i teoretyk francuskiego romantyzmu, poeta, pisarz, dramaturg. Victor Hugo był zaangażowany politycznie – popierał rewolucję1830, która obaliła dynastię Burbonów, wyniosła na tron Ludwika Filipa i spowodowała ożywienie ruchów wolnościowych w Europie. Hugo walczył w rewolucji lutowej 1848, która zmusiła króla do abdykacji i proklamowała republikę. Był gorącym zwolennikiem Napoleona Bonaparte, lecz także demokracji, dlatego, głęboko rozczarowany autorytarnymi dążeniami Napoleona III, w 1851 na 19 lat opuścił Francję. Po powrocie do państwie w 1870 został deputowanym do Zebrania Narodowego i protestował przeciwko prześladowaniom uczestników Komuny Paryskiej. Debiutował wierszami zgodnymi z założeniami klasycyzmu, lecz wkrótce stanął na czele romantyków. W przedmowie do dramatu Cromwell (1827) zawarł manifest francuskiego romantyzmu. W najwyższym stopniu znane powieści Victora Hugo, gdzie nie stronił od problematyki społeczno-politycznej i ukazywania niesprawiedliwości i niedoli, to: Katedra Marii Panny, znana jako Dzwonnik z Notre Dame (1831), Nędznicy (1862), Człowiek śmiechu (1869), Pracownicy morza (1886)

Autor i pisarz Hugo Victor Marie co zrobił w Biografia pisarzy H .