Wykonawca Primus - dyskografia. Autor 101 piosenek. Życiorys Primus - wszystkie utwory.

Primus co to jest

Czy przydatne?

Autor Primus

Piosenki Primus to 101 utwory muzyczne.


 • Piosenka Primus - American Life
  (biografia Life American)
 • Piosenka Primus - Amos Moses
  (biografia Moses Amos)
 • Piosenka Primus - Arnie
  (biografia Arnie)
 • Piosenka Primus - Ballad Of Bodacious
  (biografia Bodacious Of Ballad)
 • Piosenka Primus - Bob
  (biografia Bob)
 • Piosenka Primus - Bob's Party Time Lounge
  (biografia Bob's Party Time Lounge)
 • Piosenka Primus - Calling Kyle
  (biografia Kyle Calling)
 • Piosenka Primus - Coattails Of A Dead Man
  (biografia Coattails Of A Dead Man)
 • Piosenka Primus - Coddingtown
  (biografia Coddingtown)
 • Piosenka Primus - Cohibas Esplenditos
  (biografia Esplenditos Cohibas)
 • Piosenka Primus - De Anza Jig
  (biografia Jig Anza De)
 • Piosenka Primus - Del Davis Tree Farm
  (biografia Del Davis Tree Farm)
 • Piosenka Primus - Delicate Tendrils
  (biografia Tendrils Delicate)
 • Piosenka Primus - Detachable Penis
  (biografia Penis Detachable)
 • Piosenka Primus - Dmv
  (biografia Dmv)
 • Piosenka Primus - Duchess And The Proverbial Mind Spread
  (biografia Duchess And The Proverbial Mind Spread)
 • Piosenka Primus - El Sobrante Fortnight
  (biografia Fortnight Sobrante El)
 • Piosenka Primus - Electric Electric
  (biografia Electric Electric)
 • Piosenka Primus - Electric Uncle Sam
  (biografia Sam Uncle Electric)
 • Piosenka Primus - Eleven
  (biografia Eleven)
 • Piosenka Primus - Fish On
  (biografia On Fish)
 • Piosenka Primus - Fish On (fisherman's Chronicles, Chapter Ii)
  (biografia Fish On (fisherman's Chronicles, Chapter Ii))
 • Piosenka Primus - Fisticuffs
  (biografia Fisticuffs)
 • Piosenka Primus - Frizzle Fry
  (biografia Fry Frizzle)
 • Piosenka Primus - George E Porge
  (biografia Porge E George)
 • Piosenka Primus - Glass Sandwich
  (biografia Sandwich Glass)
 • Piosenka Primus - Golden Boy
  (biografia Boy Golden)
 • Piosenka Primus - Grandad's Little Ditty
  (biografia Grandad's Little Ditty)
 • Piosenka Primus - Granny's Little Yard Gnome
  (biografia Granny's Little Yard Gnome)
 • Piosenka Primus - Greet The Sacred Cow
  (biografia Greet The Sacred Cow)
 • Piosenka Primus - Groundhog's Day
  (biografia Day S Groundhog)
 • Piosenka Primus - Hail Santa
  (biografia Santa Hail)
 • Piosenka Primus - Hamburger Train
  (biografia Train Hamburger)
 • Piosenka Primus - Harold Of The Rocks
  (biografia Harold Of The Rocks)
 • Piosenka Primus - Hats Off
  (biografia Off Hats)
 • Piosenka Primus - Hellbound 17 1, 2 (theme From)
  (biografia Hellbound 17 1, 2 (theme From))
 • Piosenka Primus - Hellbound 17 1/2
  (biografia Hellbound 17 1/2)
 • Piosenka Primus - Hendershot
  (biografia Hendershot)
 • Piosenka Primus - Here Come The Bastards
  (biografia Here Come The Bastards)
 • Piosenka Primus - Highball With The Devil
  (biografia Highball With The Devil)
 • Piosenka Primus - Holy Mackerel
  (biografia Mackerel Holy)
 • Piosenka Primus - Is It Luck?
  (biografia Luck It Is)
 • Piosenka Primus - Jellikit
  (biografia Jellikit)
 • Piosenka Primus - Jerry Was A Race Car Driver
  (biografia Jerry Was A Race Car Driver)
 • Piosenka Primus - John The Fisherman
  (biografia Fisherman The John)
 • Piosenka Primus - Kalamazoo
  (biografia Kalamazoo)
 • Piosenka Primus - Lacquer Head
  (biografia Head Lacquer)
 • Piosenka Primus - Los Bastardos
  (biografia Bastardos Los)
 • Piosenka Primus - Mama Didn't Raise No Fool
  (biografia Mama Didn't Raise No Fool)
 • Piosenka Primus - Mr Knowitall
  (biografia Knowitall Mr)
 • Piosenka Primus - Mr Krinkle
  (biografia Krinkle Mr)
 • Piosenka Primus - Mrs. Blaileen
  (biografia Blaileen Mrs)
 • Piosenka Primus - My Name Is Mud
  (biografia My Name Is Mud)
 • Piosenka Primus - Natural Joe
  (biografia Joe Natural)
 • Piosenka Primus - Nature Boy
  (biografia Boy Nature)
 • Piosenka Primus - On The Tweek Again
  (biografia On The Tweek Again)
 • Piosenka Primus - Over The Electric Grapevine
  (biografia Over The Electric Grapevine)
 • Piosenka Primus - Over The Falls
  (biografia Falls The Over)
 • Piosenka Primus - Pork Chop's Little Ditty
  (biografia Pork Chop's Little Ditty)
 • Piosenka Primus - Pork Soda
  (biografia Soda Pork)
 • Piosenka Primus - Power Mad
  (biografia Mad Power)
 • Piosenka Primus - Precipitation
  (biografia Precipitation)
 • Piosenka Primus - Pressman
  (biografia Pressman)
 • Piosenka Primus - Professor Nutbutter's House Of Treats
  (biografia Professor Nutbutter's House Of Treats)
 • Piosenka Primus - Puddin' Taine
  (biografia Taine Puddin)
 • Piosenka Primus - Pudding Time
  (biografia Time Pudding)
 • Piosenka Primus - Rancor
  (biografia Rancor)
 • Piosenka Primus - Restin' Bones
  (biografia Bones Restin)
 • Piosenka Primus - Running The Gauntlet
  (biografia Gauntlet The Running)
 • Piosenka Primus - Sathington Willoughby
  (biografia Willoughby Sathington)
 • Piosenka Primus - Scissor Man
  (biografia Man Scissor)
 • Piosenka Primus - Seas Of Cheese
  (biografia Cheese Of Seas)
 • Piosenka Primus - Sgt Baker
  (biografia Baker Sgt)
 • Piosenka Primus - Shake Hands With Beef
  (biografia Shake Hands With Beef)
 • Piosenka Primus - Southbound Pachyderm
  (biografia Pachyderm Southbound)
 • Piosenka Primus - Space Farm
  (biografia Farm Space)
 • Piosenka Primus - Spegetti Western
  (biografia Western Spegetti)
 • Piosenka Primus - The Air Is Getting Slippery
  (biografia The Air Is Getting Slippery)
 • Piosenka Primus - The Antipop
  (biografia Antipop The)
 • Piosenka Primus - The Chastizing Of Renegade
  (biografia The Chastizing Of Renegade)
 • Piosenka Primus - The Devil Went Down To Georgia
  (biografia The Devil Went Down To Georgia)
 • Piosenka Primus - The Family And The Fishing Net
  (biografia The Family And The Fishing Net)
 • Piosenka Primus - The Final Voyage Of The Liquid Sky
  (biografia The Final Voyage Of The Liquid Sky)
 • Piosenka Primus - The Heckler
  (biografia Heckler The)
 • Piosenka Primus - The Ol Diamondback Sturgeon
  (biografia The Ol Diamondback Sturgeon)
 • Piosenka Primus - The Ol' Diamond Back Sturgeon (fisherman's Chronic
  (biografia The Ol' Diamond Back Sturgeon (fisherman's Chronic)
 • Piosenka Primus - The Ol' Diamond Back Sturgeon (fisherman's Chronicles Part 3)
  (biografia The Ol' Diamond Back Sturgeon (fisherman's Chronicles Part 3))
 • Piosenka Primus - The Pressman
  (biografia Pressman The)
 • Piosenka Primus - The Return Of Sathington Willoughby
  (biografia The Return Of Sathington Willoughby)
 • Piosenka Primus - The Thing That Should Not Be
  (biografia The Thing That Should Not Be)
 • Piosenka Primus - The Toys Go Winding Down
  (biografia The Toys Go Winding Down)
 • Piosenka Primus - Those Damn Blue-collar Tweekers
  (biografia Those Damn Blue-collar Tweekers)
 • Piosenka Primus - Those Damned Blue-collar Tweekers
  (biografia Those Damned Blue-collar Tweekers)
 • Piosenka Primus - To Defy The Laws Of Tradition
  (biografia To Defy The Laws Of Tradition)
 • Piosenka Primus - Tommy The Cat
  (biografia Cat The Tommy)
 • Piosenka Primus - Too Many Puppie
  (biografia Puppie Many Too)
 • Piosenka Primus - Walk
  (biografia Walk)
 • Piosenka Primus - Welcome To This World
  (biografia Welcome To This World)
 • Piosenka Primus - Wounded Knee
  (biografia Knee Wounded)
 • Piosenka Primus - Wynona's Big Brown Beaver
  (biografia Wynona's Big Brown Beaver)
 • Piosenka Primus - Year Of The Parrot
  (biografia Year Of The Parrot)

Życiorys Primus utwory w Biografia P .