Księga Eklezjastesa Lub Księga Koheleta, Księga Dżungli, Koran, Koneski Blaže, Kompleks Portnoya.

księga eklezjastesa księga co to jest

Co to znaczy w literaturze na K

 • Co znaczy Kalewala Co znaczy latami poprzez bezimiennych autorów, przekazywany zpokolenia na pokolenie drogą tradycji ustnej. Na K. składały się lud. legendy ipieśni
 • Co znaczy Junji Kinoshita Co znaczy krytyk teatr. Na uniwersytecie tokijskim podjął studia zzakresu literatury z angielskiego: Domeną jego zainteresowań był dramat
 • Co znaczy Rudyard Kipling Co znaczy powieściopisarz, nowelista ipoeta, laureat Nagrody Nobla (1907). Potomek artystycznej rodziny (tata był rysownikiem, wuj malarzem zkręgu
 • Co znaczy Elton Ken Kesey Co znaczy związany był zruchami kontrkulturowymi, między innymi ztzw. beatnikami protestującymi przeciwko otaczającej rzeczywistości, krytykującymi
 • Co znaczy Klitajmestra Co znaczy iLedy, żona Agamemnona, siostra Heleny iDioskurów. K. wmałżeństwie zAgamemnonem, który zabił jej pierwszego męża Tantalosa iich wspólne
 • Co znaczy Chatterley Lady Kochanek Co znaczy Lawrenceao treści rewolucyjnej jak eksplozja bomby ; skandal obyczajowy; woczach krytyki - najsłabszy utwór pisarza. Historia romansu
 • Co znaczy Kojiki Co znaczy jap., pochodzący zVIII w.; łączy mity ilegendy ztradycją historyczną. Zgodnie zzapisaną wK. jap. kosmologią świat wyłonił się zchaosu w
 • Co znaczy Dzwon Bije Komu Co znaczy przynosząca obraz okrucieństw wojny ispustoszeń, jakich dokonuje ona wczłowieku. WHiszpanii trwa wojna domowa. Robert Jordan, młody
 • Co znaczy Kto się boi Virginii Woolf? Co znaczy Albeego, ukazujący życiową pustkę zniewolonej konwenansami imyślowymi stereotypami pary małżeńskiej, reprezentatywnej dla środowiska amer
 • Co znaczy Aleksandryjski Kwartet Co znaczy składający się zczterech części: Justyna (1957), Baltazar (1958), Mountolive (1958) iClea (1960), zktórych każda opisuje te same
 • Co znaczy Erwin Egon Kisch Co znaczy piszący wjęzyku niem. Wlatach 1936-39 uczestniczył wwojnie domowej wHiszpanii. W1939r. opuścił państwo, do 1946 przebywał na emigracji
 • Co znaczy Immanuel Kant Co znaczy filozofii krytycznej. Urodził się wKrólewcu (dzisiaj Kaliningrad) wPrusach Wschodnich jako syn rymarza. ZKrólewcem, którego nigdy nie
 • Co znaczy Zła Kwiaty Co znaczy zobacz Baudelaire Charles
 • Co znaczy Trojański Koń Co znaczy koń wykonany poprzez Epejosa, wśrodku, za poradą Odyseusza, pusty itak przestronny, iż mieścił wsobie 12 wojowników. Grecy pozostawili go
 • Co znaczy Erik Karlfeldt Co znaczy Nagrody Nobla (1931). Potomek zamożnej rodziny chłopskiej, odebrał staranne wykształcenie iw1902r. objął posadę bibliotekarza wAkademii
 • Co znaczy Kreon Co znaczy zabójstwie Lajosa, syn Menojkeusa, brat Jokasty. K. oddał władzę Edypowi, gdy ten odgadł zagadkę Sfinksa iuwolnił od potwora miasto
 • Co znaczy Franz Kafka Co znaczy zasymilowanej żyd. rodziny. Zainteresowania filoz. ujawniał już wgimnazjum, czytał dzieła Spinozy, Nietzschego, Darwina. WPradze studiował
 • Co znaczy Miroslav Krleža Co znaczy studiował na akademii wojskowej Ludoviceum. Brał udział wwalkach Iwojny światowej na froncie wGalicji. Zaangażował się wwydawanie kilku
 • Co znaczy Artur Król Co znaczy bohater romansów rycerskich zXII iXIIIw., tworzących tak zwany cykl arturiański. Aczkolwiek nie wyklucza się związku A. zrzeczywistą
 • Co znaczy Śniegu Kraina Co znaczy Kawabaty pozbawiona zwartej narracji, zbudowana zluźno połączonych epizodów, utrzymana wpoetyce haiku. Bohater powieści, Shimamura
 • Co znaczy Kallimach Co znaczy przedstawiciel tak zwany szkoły aleksandryjskiej, gramatyk ibibliotekarz. Zwielu dzieł K. zachowało się wcałości około 60 epigramatów, 6
 • Co znaczy Kalypso Co znaczy iPlejone (albo Heliosa iPerseis); żyła wodosobnieniu na wyspie Ogygii. WOdysei gościła usiebie rozbitka Odyseusza, zakochała się wnim
 • Co znaczy Katullus, Caius Valerius Catullus Co znaczy przedstawiciel tak zwany nowych pisarzy (neoteryków), pozostających pod wpływem literaturze aleksandryjskiej (Kallimach). Zaangażowany
 • Co znaczy Pickwicka Klub Co znaczy Dickensa, łącząca przedmioty powieści obyczajowej, satyry, farsy i romansu łotrzykowskiego. Utwór stanowi opis podróży po Anglii
 • Co znaczy Kontrapunkt Co znaczy poeta posłużył się techniką narracyjną polegającą na zderzaniu wobrębie poszczególnych wypowiedzi różnych punktów widzenia. Bohaterzy
 • Co znaczy Kronos Co znaczy syn Uranosa iGai; należał do pierwszego pokolenia bogów, starszego od bóstw olimpijskich. Wystąpił przeciwko Uranosowi, któremu sierpem
 • Co znaczy Księga przemian, I-king Co znaczy chiń., znany już wII tysiącleciu przed naszą erą, opatrzony komentarzami Konfucjusza (niektórzy przypisywali mu autorstwo dzieła). Utwór
 • Co znaczy Danilo Kiš Co znaczy ieseista; pionier działań postmodernistycznych wprozie. Pochodził zmieszanej rodziny, tata był węgierskim Żydem, matka Czarnogórką. Jego
 • Co znaczy Nikos Kazandzakis Co znaczy dramaturg. Na ukształtowanie się światopoglądu K. spory wpływ wywarło miejsce urodzenia - Kreta, której mieszkańcy zapamiętale kochali
 • Co znaczy Lear Król Co znaczy tragedię człowieka, którego ruina nadziei pokładanych wcórkach doprowadziła do obłędu. Lear, władca Brytanii, postanawia, że abdykuje
 • Co znaczy Milan Kundera Co znaczy K. był pianistą, prof. Akademii Muzycznej. Młody K. także chciał sprawdzić się wdziedzinie muzyki, pobierał lekcje kompozycji. Po
 • Co znaczy Konstandinos Kawafis Co znaczy parnasizmu isymbolizmu. Żyjąc wAleksandrii, zdala od ateńskich środowisk lit. i intelektualnych, K. stworzył oryginalny styl poet., który
 • Co znaczy Żmij Kłębowisko Co znaczy utworu, schorowany 68-letni adwokat zBordeaux, żywi pogardę iżal wobec swoich bliskich, którzy czekają na jego zgon ina spadek. Poprzez
 • Co znaczy Kobieta, która żyła dla miłości Co znaczy ukazująca dzieje stopniowego upadku szlachetnie urodzonej kobiety. Kurtyzana zOsaki (będąca zarazem narratorką) wspomina, niczym na
 • Co znaczy Kabała Co znaczy prawa Mojżeszowego ijego interpretacji, około XIIIw. rozwinęła się wmistyczny iezoteryczny mechanizm odczytywania Biblii oparty na
 • Co znaczy Georg Kaiser Co znaczy pisarz, jeden zgł. reprezentantów ekspresjonizmu. Pracował jako kupiec wBuenos Aires. W1901 r., ciężko chory na malarię, powrócił do Europy
 • Co znaczy Kamasutra Co znaczy napisany około 500 r. poprzez Watsjajana Mallanaga; najpoczytniejszy tekst staroindyjski, który nie tylko udziela szczegółowych wskazówek
 • Co znaczy Optymizm Czyli Kandyd Co znaczy uważana za arcydzieło lit. światowej. Poeta poddał tu krytyce optymistyczne poglądy filoz. Leibniza i J.J. Rousseau. Bohater, wygnany
 • Co znaczy Kasandra Co znaczy córka Priama iHekabe, bliźniacza siostra wieszczka Helenosa. Wg jednej zwersji mitu K. dostała dar wieszczenia od Apollona: zakochany wniej
 • Co znaczy Yasunari Kawabata Co znaczy Nagrody Nobla (1968) przyznanej za mistrzostwo pisarskie, które oddaje istotę japońskiej świadomości . Pochodził zrodziny zamożnego
 • Co znaczy Kerouac Jack, właśc. Jean Louis K. Co znaczy przedstawiciel pokolenia beatników ( beat generation ), które protestowało przeciwko amer. modelowi życia icywilizacji społeczeństw Zachodu
 • Co znaczy Kirke Co znaczy mieszkająca na wyspie Ajaja (Morze Adriatyckie), córka Heliosa iPerseis, siostra króla Kolchidy Ajetesa iPasifae, żony Minosa. WOdysei
 • Co znaczy Helmut Hans Kirst Co znaczy został powołany do wojska, służył wWehrmachcie, awokresie II wojny światowej był oficerem polit. Przeżycia wojenne wywarły znaczący wpływ
 • Co znaczy Von Heinrich Kleist Co znaczy którego twórczość charakterystyczna była dla okresu przełomu klasycyzmu iromantyzmu wlit. niem. K. po kilkuletniej służbie wwojsku podjął
 • Co znaczy Arthur Koestler Co znaczy publicysta i działacz polit. pochodzenia węg. W podróżach reporterskich dotarł między innymi do ZSRR i Hiszpanii, gdzie wl. 1936-39 pełnił
 • Co znaczy Portnoya Kompleks Co znaczy olosach chłopca wychowanego wamer. mieszczańskiej rodzinie żyd. Wdomu na porządku dziennym są zakłamanie ipruderia. Demoniczna matka
 • Co znaczy Blaže Koneski Co znaczy języko- iliteraturoznawca. WBelgradzie iSofii podjął studia zzakresu filologii słowiańskiej. Gdy w1946 r. na uniwersytecie wSkopje powstał
 • Co znaczy Koran Co znaczy Mahometowi poprzez Allaha przy udziale archanioła Gabriela. Spisana wVIIw., złożona jest ze 114 sur - wypowiedzi mających formę pouczenia
 • Co znaczy Dżungli Księga Co znaczy Kiplinga, opartych na oryginalnych motywach ind. Główna znowel, stanowiąca opopularności zbioru, opowiada dzieje Mowgliego, chłopca, który
 • Co znaczy Księga Eklezjastesa lub Księga Koheleta Co znaczy filoz. pochodząca zok. 200 r. przed naszą erą, zawierająca przysłowia, aforyzmy isentencje, których autorstwo tradycja przypisywała

Co to jest | Definicje i lista autorów, pisarzy, słownik

Kto to jest? Kim był, kim była? Co zrobił dla literatury. Twórczość i utwory literackie. Co to znaczy dla literatury.

Definicja Księga Eklezjastesa Lub Księga Koheleta, Księga Dżungli, Koran, Koneski Blaže, Kompleks Portnoya, Koestler Arthur, Kleist Heinrich Von, Kirst Hans Helmut co to znaczy.

Słownik Księga Eklezjastesa Lub Księga Koheleta, Księga Dżungli co to jest.