Buzatti Dino, Właśc. Buzatti-Traverso, Burza, Burns Robert, Bukowski Władimir, Bukoliki.

buzatti dino właśc buzatti co to jest

Co to znaczy w literaturze na B

 • Co znaczy Gordon George Byron Co znaczy idramaturg. Potomek arystokratycznej rodziny, absolwent Cambridge, jako młodzieniec odbył trwającą 2 lata podróż po płd. Europie iBliskim
 • Co znaczy Charles Baudelaire Co znaczy zaliczany do parnasistów (Villiers de lIsle Adam), prekursor dekadentyzmu. Jako młodzieniec, wysłany poprzez ojczyma wpodróż morską na
 • Co znaczy Henri Bergson Co znaczy Akademii Francuskiej, laureat lit. Nagrody Nobla (1927). Syn żyd. muzyka pol. pochodzenia iAngielki, własne życie związał zFrancją
 • Co znaczy Biblia Co znaczy religii monoteistycznych, judaizmu ichrześcijaństwa; wwersji katolickiej na B. złożona jest 45 ksiąg Starego i27 Nowego Testamentu. ST
 • Co znaczy William Blake Co znaczy rysownik imistyk. Syn pończosznika londyńskiego, jako dziecko doznawał tajemniczych wizji, od najmłodszych lat pisał liryki. Zzawodu
 • Co znaczy Pearl Buck Co znaczy inowelistka, laureatka Nagrody Nobla (1938). Dorastała wChinach, gdzie jej tata, misjonarz, zajmował się tłumaczeniem Biblii zgreki na jęz
 • Co znaczy Brahma Co znaczy hinduizmu w okolicy Wisznu Opiekuna i Siwy Niszczyciela; Absolut, Bóg pojęty jako całkowita abstrakcja, zktórej wykształcił się B. jako
 • Co znaczy Georges Bernanos Co znaczy katolickich wParyżu ina prowincji, studiował literaturę iprawo. Na krótko zajął się dziennikarstwem, które porzucił po wojnie, aby zostać
 • Co znaczy Biblia pauperum, Biblia ubogich Co znaczy przedstawiająca sceny zżycia Jezusa iopowieści starotestamentowe; powstała zinicjatywy mnichów katolickich, którzy określali siebie jako
 • Co znaczy Ray Bradbury Co znaczy inowelista, klasyk gat. science fiction. Pisać rozpoczął we wczesnej młodości, apo ukończeniu szkoły średniej nawiązał współpracę zkilkoma
 • Co znaczy Brahmany Co znaczy będące objaśnieniem, tłumaczeniem iinterpretacją poetyckich Wed. Powstały pomiędzy X aVII w. przed naszą erą izawierają regulaminy
 • Co znaczy Roland Barthes Co znaczy literaturoznawca i krytyk. Wychowywany poprzez matkę (tata poległ w bitwie morskiej w 1916 r.), ukończył paryskie Lyce Louis-le-Grand i
 • Co znaczy Michaił Bachtin Co znaczy humanistów XXw.; myśliciel iuczony, estetyk imetodolog; prof. lit. ros. ipowszechnej; badacz lit., języka ikultury; teoretyk dialogu
 • Co znaczy Biesy Co znaczy F.Dostojewskiego prezentująca różnorodne postawy ipoglądy ros. rewolucjonistów. Fabuła powieści koncentruje się wokół historii spisku
 • Co znaczy Bębenek Blaszany Co znaczy akcję umieścił autor tuż przed wybuchem II wojny światowej iwczasie jej trwania wGdańsku, apo jej zakończeniu już na terenie RFN. Wpowieści
 • Co znaczy De Simone Beauvoir Co znaczy towarzyszka życia J.P. Sartrea, zwolenniczka jego filozofii egzystencjalnej. Wczasie wojny razem działali wruchu oporu, po wojnie
 • Co znaczy Giovanni Boccaccio Co znaczy nowelistyki, uważany za jednego zpionierów humanizmu. Syn florenckiego kupca, młodość spędził wNeapolu, gdzie uczył się zawodu ojca
 • Co znaczy Buddha Budda Co znaczy wyznawców buddyzmu artysty ich filozofii iduchowemu przywódcy Siddhartha Gautama albo Siakjamuni, który żył wpłn. Indiach wV w. przed naszą
 • Co znaczy Babilon Co znaczy starożytnego świata, leżące nad rzeką Eufrat, określane poprzez Izraelitów jako potęga zła i ogromna nierządnica ; św. Jan w Apokalipsie
 • Co znaczy John Barth Co znaczy Wykładowca lit. wFiladelfii iNowym Jorku, już wczasach studenckich pisał nowele; zauważony dzięki powieści uniwersyteckiej Koniec drogi
 • Co znaczy Batszeba Co znaczy króla Dawida, matka Salomona; gdy władca Dawid, stojąc na tarasie swojego pałacu, ujrzał B. zażywającą kąpieli, nawet groźba gniewu Jahwe
 • Co znaczy Mykoła Bażan Co znaczy sztabowego zKamieńca Podolskiego. Debiutował wierszami publikowanymi na łamach kijowskiej gazety Bolszewik (1923). Wpoczątkowym okresie
 • Co znaczy Beatrycze Co znaczy ukochana Dantego, bohaterka dwóch jego dzieł: Vita nuova iBoskiej Komedii
 • Co znaczy Benavente y Martínez Jacinto Co znaczy Nagrodą Nobla (1922) za inteligentne mistrzostwo, zjakim kontynuuje tradycje hiszpańskiego dramatu . Pochodził zzamożnej rodziny lekarskiej
 • Co znaczy Aleksandrowicz Aleksandr Błok Co znaczy znakomity przedstawiciel symbolizmu ros. Urodził się wszlacheckiej rodzinie ożywych tradycjach intelektualnych i artystycznych. Jego talent
 • Co znaczy Luis Jorge Borges Co znaczy pisarz, eseista. Pochodził zzamożnej ikulturalnej rodziny kreolskiej zBuenos Aires. Jego pierwszym językiem był angielski, potem nauczył
 • Co znaczy Charles Bukowski Co znaczy pochodzenia niem. W 1923 B. przeprowadził się wspólnie z rodzicami zAndernach w Niemczech do Los Angeles. Na ukształtowanie się psychiki B
 • Co znaczy Hermann Broch Co znaczy dramaturg, filozof kultury. Pochodził zrodziny zamożnego żyd. fabrykanta. Po ukończeniu studiów technicznych wWiedniu iMiluzie (Alzacja
 • Co znaczy Baranauskas Antanas, Baranowski Antoni Co znaczy również wjęzyku pol., biskup. Wywodził się zchłopskiej rodziny. Tacie zawdzięcza zdolność czytania ipisania po polsku. Po nauce wszkole
 • Co znaczy Saul Bellow Co znaczy Nagrody Nobla (1976). Potomek rodziny żyd. emigrantów zRosji, dorastał w Chicago,studiował na tamtejszym uniwersytecie, gdzie w dalszym
 • Co znaczy Aleksandrowicz Iosif Brodski Co znaczy laureat Nagrody Nobla (1987) przyznanej za uniwersalne wartości całokształtu twórczości literackiej, odznaczającej się jasnością myśli
 • Co znaczy Karen Blixen Co znaczy Mawiała osobie siostra Szeherezady , bo, podobnie jak narratorka Baśni ztysiąca ijednej nocy, miała dar wymyślania iopowiadania historii
 • Co znaczy Afanasjewicz Michaił Bułhakow Co znaczy W1916 r. ukończył studia na wydziale medycznym Uniwersytetu Św. Włodzimierza wKijowie. Po mobilizacji pracował jako doktor wojskowy. W1921
 • Co znaczy Michel Butor Co znaczy Zzawodu filozof iwykładowca, jako poeta zadebiutował w1954 r. powieścią Pasaż mediolański, wktórej określił cel swoich lit. poszukiwań
 • Co znaczy Beaumarchais Pierre-Augustin, właśc. P.-A. Caron Co znaczy zegarmistrz, otrzymał się na dwór Ludwika XV, gdzie zjednał sobie sympatię pani de Pompadour i córek królewskich. Dzięki ich protekcji
 • Co znaczy Miodrag Bulatović Co znaczy którego prozatorska twórczość przynosi groteskowy obraz świata, wyraża przekonanie oabsurdalności ludzkiego istnienia. Data wydania
 • Co znaczy Czasów Naszych Bohater Co znaczy ros. powieść psychologiczna. Złożona jest zcyklu 5 nowel połączonych osobą głównego bohatera, Pieczorina, reprezentującego typ tak zwany
 • Co znaczy Aleksiejewicz Iwan Bunin Co znaczy W1933 r. dostał Nagrodę Nobla za surowe mistrzostwo, zktórym rozwija on tradycje klasycznej literatury rosyjskiej . Wywodził się z
 • Co znaczy Emmanuiłowicz Izaak Babel Co znaczy Urodził się wkupieckiej rodzinie żyd. wOdessie. Wczasie Iwojny światowej służył na froncie rumuńskim. Był komisarzem Armii Konnej
 • Co znaczy Georges Bataille Co znaczy pisarz ieseista. Archiwista wBibliotece Narodowej wParyżu, luźno związany zkręgiem surrealistów, kierował kolejno pismami Documents
 • Co znaczy Samuel Beckett Co znaczy pisarz ieseista, piszący wjęz. z angielskiego: ifranc.; laureat Nagrody Nobla (1969). Absolwent romanistyki dublińskiego Trinity College
 • Co znaczy John Berryman Co znaczy w okolicy R. Lowella przedstawiciel nurtu konfesyjnego w literaturze amer. Wykładowca na Uniwersytecie Harvarda i w Iowa, udręczony poprzez
 • Co znaczy Nachman Chaim Bialik Co znaczy wjęz. hebr. ijidysz. Przyszedł na świat na Wołyniu, który opuścił w1920 r., aby wyemigrować do Europy Zach., anastępnie do Palestyny. Jeden
 • Co znaczy Paul Louis Boon Co znaczy Początkowo robotnik, działacz ruchu robotniczego, doświadczył dramatu bezrobocia ikoszmaru wojny. Zadebiutował powieścią Przedmieście
 • Co znaczy Komedia Boska Co znaczy Alighieri, wktórym opisując własną wędrówkę poprzez Piekło, Czyściec iRaj, pisarz dokonał syntezy kultury średniowiecznej, zaprezentował
 • Co znaczy Karamazow Bracia Co znaczy Dostojewskiego, której fabuła osnuta została na skandalicznej kronice rodzinnej, wpisanej wszeroką, społ.-obyczajową panoramę Rosji lat 60
 • Co znaczy Brecht Bertolt, właśc. Eugen Berthold Friedrich Brecht Co znaczy reżyser, teoretyk teatru. Syn fabrykanta. Od 1917 r. studiował wMonachium literaturę ifilozofię, w dalszym ciągu medycynę ibiologię. W
 • Co znaczy Martin Buber Co znaczy tworzący wjęzykach niem. ihebrajskim. Pochodził zWiednia, wdzieciństwie przebywał we Lwowie. Studia zzakresu filozofii ihistorii sztuki
 • Co znaczy Buddenbrookowie Co znaczy ukazująca losy czterech pokoleń kupieckiej rodziny, dzieje jej rozkwitu iupadku. Akcja powieści rozgrywa się wLubece w2. poł. XIX w. Tło
 • Co znaczy Bukoliki Co znaczy 10 sielanek wzorowanych na Teokrycie. Tłem B. był równocześnie baśniowy, umowny krajobraz Arkadii i italska ojczyzna Wergiliusza, dzięki
 • Co znaczy Władimir Bukowski Co znaczy Zaangażowany w życie społ.-polit. swojego państwie, kilkakrotnie przebywał w więzieniu za działalność antykomunistyczną. W 1976 r. został
 • Co znaczy Robert Burns Co znaczy farmera, samouk, od dzieciństwa ciężko pracował na roli, co nie pozostało bez wpływu na jego zdrowie. Niepowodzenie przedsięwzięcia, jakim
 • Co znaczy Burza Co znaczy komedia W.Szekspira, którą, jako ostatni utwór dramatopisarza, uznaje się za metaforyczne pożegnanie autora ze sceną ipoezją. B. ukazuje
 • Co znaczy Buzatti Dino, właśc. Buzatti-Traverso Co znaczy publicysta ( Corriere della Sera ), zzamiłowania rysownik, pasję malarską italent pisarski połączył wkomiksowych książkach-baśniach, jak

Co to jest | Definicje i lista autorów, pisarzy, słownik

Kto to jest? Kim był, kim była? Co zrobił dla literatury. Twórczość i utwory literackie. Co to znaczy dla literatury.

Definicja Buzatti Dino, Właśc. Buzatti-Traverso, Burza, Burns Robert, Bukowski Władimir, Bukoliki, Buddenbrookowie, Buber Martin, Brecht Bertolt, Właśc. Eugen Berthold co to znaczy.

Słownik Buzatti Dino, Właśc. Buzatti-Traverso, Burza, Burns Robert co to jest.