Austen Jane, Augiasz, Artemida, Arrabal Fernando, Arka Przymierza, Ares, Arachne, Andromeda, Amado.

austen jane augiasz artemida co to jest

Co to znaczy w literaturze na A

 • Co znaczy Apollo Co znaczy pokolenia ogromnych bóstw olimpijskich, syn Zeusa iLatony, brat Artemidy. Ciężarna Latona, ścigana gniewem zazdrosnej Hery, nigdzie nie
 • Co znaczy Apokryf Co znaczy wodniesieniu do tekstów dostępnych jedynie członkom sekretnych stowarzyszeń isekt; potem służył chrześcijanom na ustalenie pism, których
 • Co znaczy Apuleius Lucius Apulejusz Co znaczy zMadaury (Numidia wAfryce). Wykształcenie zyskał wKartaginie iAtenach, wRzymie był adwokatem. Sławę zdobył jako nauczyciel wymowy. Autor
 • Co znaczy Arystoteles Co znaczy Stagiry. Zakres działalności A. był bardzo szeroki, zajmował się logiką formalną, przyrodą, estetyką, historią ustrojów polit. Wl. 367-347
 • Co znaczy Margaret Atwood Co znaczy ipowieściopisarka. Wswojej ojczyźnie znana iceniona raczej jako pisarka, autorka takich zbiorów, jak Podwójna Persefona (1961) i 2 tomy
 • Co znaczy Hannah Arendt Co znaczy eseistka. Pochodziła zzasymilowanej rodziny żyd. zKrólewca. Ogromny wpływ na ukształtowanie się jej poglądów wywarły studia, które wlatach
 • Co znaczy Christian Hans Andersen Co znaczy Potomek ubogiej rodziny, od dziecka marzył okarierze aktorskiej, jednak nie dość atrakcyjne warunki fizyczne uniemożliwiły mu realizację
 • Co znaczy Aleixandre y Merlo Vicente Co znaczy Nagrody Nobla (1977) przyznanej za wybijającą się twórczość poetycką, która odzwierciedla sytuację człowieka wkosmosie iwe współczesnym
 • Co znaczy Ivo Andrić Co znaczy Nagrody Nobla (1961) przyznanej za siłę daru epickiego, pozwalającą wcałej pełni odsłonić ludzkie losy iproblemy powiązane zhistorią jego
 • Co znaczy Louis Aragon Co znaczy okolicy A. Bretona artysta iteoretyk surrealizmu. Debiutował zbiorem literaturze Ogień radości (1920), jednak dopiero wRuchu wiekuistym
 • Co znaczy Francuska Akademia Co znaczy zajmujące się językiem ilit. franc. powołane w1653 r. wParyżu; najstarsza tego typu organizacja wnowożytnej Europie, od 1795 r. część
 • Co znaczy Afrodyta Co znaczy ipiękna. Na temat jej narodzin istnieją dwa odmienne przekazy: wg jednej zwersji mitu Zeus spłodził ją zDione, córką Okeanosa inimfy
 • Co znaczy Agnon Szmuel Josef, właśc. Samuel Josef Czaczkes Co znaczy Nagrody Nobla (1966). Przyszedł na świat wgalicyjskim miasteczku Buczacz, gdzie odebrał staranne wykształcenie talmudyczne, obejmujące
 • Co znaczy Atena Co znaczy rzemiosła, literatury, edukacji, sztuki. Była córką Zeusa iMetis. Gdy Metis była wciąży, Zeus połknął ją, bo Uranos iGaja wyjawili mu, iż
 • Co znaczy Hugh Wystan Auden Co znaczy idramatopisarz. Syn fizyka GeorgeaAugustusa, studiował wOksfordzie, po czym podjął pracę jako nauczyciel wszkole męskiej wMelvern. Wtym
 • Co znaczy Atlas Co znaczy wgórę, syn Japeta iOkeanidy Klymen, jego bracia to Menojtios, Prometeusz iEpimeteus. Jako jeden ztytanów należał do pierwszego pokolenia
 • Co znaczy Augustyn św., Aurelius Augustinus Co znaczy chrześc., Tata Kościoła, upatrujący wmiłości najpewniejszą drogę do poznania Boga. Ur. wTagaście na obszarze dzisiejszej Algierii zojca
 • Co znaczy Asklepios Co znaczy lekarskiej, syn Apollona iKoronis. Ojego narodzinach istnieją odmienne przekazy: wg wersji Pindara Apollon kochał noszącą jego dziecko
 • Co znaczy Alkajos Co znaczy Lesbos; artysta patriotycznych hymnów, pieśni miłosnych, biesiadnych iwojennych pisanych wdialekcie eolskim. Stworzył strofę zw. odeń
 • Co znaczy Aojd Co znaczy nazwa poety- -śpiewaka, który na dworach możnych panów przy dźwiękach formingi (rodzaj liry) albo kitary opiewał gesty bohaterów
 • Co znaczy Apollinaire Guillaume, właśc. Wilhelm Apolinaris Kostrowicki Co znaczy iteoretyk sztuki. Syn pol. arystokratki iros. oficera, czołowa postać cyganerii paryskiej skupionej wdzielnicach Montmartre iMontparnasse
 • Co znaczy Argonauci Co znaczy towarzysze Jazona wjego wędrówce po złote runo. Statek Argo ( błyskawiczny ) zbudowano wporcie Pagasaj przy użyciu Ateny, która dostarczyła
 • Co znaczy Antonin Artaud Co znaczy eseista, dramaturg, teatrolog, reżyser iaktor. Inicjalnie, ponieważ wwieku 14 lat, objawił się jego talent literacki i... dolegliwość
 • Co znaczy Amaltea Amalteja Co znaczy wychowywała na Krecie małego Zeusa; ukrywała go przed chcącym go pożreć Kronosem. 2. Koza, która wskalnej grocie na Krecie karmiła małego
 • Co znaczy Achilles Co znaczy Peleusa imorskiej bogini Tetydy, córki Nereusa. Tetyda była tak piękna, iż pragnęli jej zarówno Zeus, jak iPosejdon, lecz Temida
 • Co znaczy Adam Co znaczy wszystkich ludzi; wg starszej stosunku biblijnej Bóg ulepił go zprochu ziemi itchnął wjego nozdrza tchnienie życia , później dopiero
 • Co znaczy Andriejewna Anna Achmatowa Co znaczy była żoną poety N.S.Gumilowa, zktórym podróżowała po Europie. WParyżu była modelką Modiglianiego. Zadebiutowała jako członkini ugrupowania
 • Co znaczy Franklin Edward Albee Co znaczy nieznanych rodziców, adoptowany poprzez przedsiębiorcę teatralnego, R.A. Albeego. Po dwóch latach studiów wHartford przerwał naukę, aby
 • Co znaczy Anakreont Co znaczy Mniejszej. Piewca wina imiłości, autor literaturze erotycznej, głoszącej pochwałę maksymalnego zastosowania uciech życia, dostępnych
 • Co znaczy Amazonki Co znaczy kobiet pochodzące od Aresa inimfy Harmonii. Przyjmuje się, iż A. mieszkały bądź na Kaukazie, bądź wTracji albo wAzji Mniejszej. Wswoim
 • Co znaczy Ambrozja Co znaczy zapewniający im nieśmiertelność, kosztowany wczasie uczt, popijany boskim napojem, nektarem. 2. Balsam, który zapewniał bóstwom olimpijskim
 • Co znaczy Alicja w krainie czarów Co znaczy wkonwencji marzenia sennego, zachowująca jego nielogiczną logikę; działanie podświadomości ujawniają tu liczne przejęzyczenia wprowadzone
 • Co znaczy Angelus Silesius, Anioł Ślązak, właśc. Johannes Scheffler Co znaczy krakowskiego patrycjusza nobilitowanego poprzez króla Zygmunta III, student medycyny ifilozofii na uniwersytetach wStrasburgu, Lejdzie
 • Co znaczy Argos Co znaczy iNiobe, władca miasta Argos na Peloponezie. Przyjmuje się, iż wprowadził do Grecji sztukę uprawiania roli isiewu zbóż. 2. A. (znany także
 • Co znaczy Karenina Anna Co znaczy Tołstoja opowiadająca olosach kobiety rozdartej pomiędzy potrzebą miłości aświadomością obowiązków, którym powinna pozostać wierna
 • Co znaczy Gułag Archipelag Co znaczy historię izasady funkcjonowania łagrów, wpisanych wros. mechanizm polit., analizujący okrutne systemy wymiaru sprawiedliwości wZSRR
 • Co znaczy Lodovico Ariosto Co znaczy rycerskiej; związany zdworem książąt dEste wFerrarze, osiągnąwszy dobrobyt, kompletnie oddał się pisarstwu. Jako komediopisarz naśladował
 • Co znaczy Amatoria Ars Co znaczy pisarz przedstawił naukę uwodzenia. Dla mężczyzn przeznaczył księgi IiII; wksiędze Idawał wskazówki, gdzie należy szukać pięknych dziewcząt
 • Co znaczy Antygona Co znaczy tebańska, owoc kazirodczego związku Edypa zmatką Jokastą, jej rodzeństwo to Ismena i Eteokles iPolynejkes. Po wielu klęskach, jakie spadły
 • Co znaczy Arystofanes Co znaczy gr., własną sztuką utorował drogę postępowi komedii. Zaangażowany wżycie społ., głosił konserwatywny program odnowy, był przeciwnikiem
 • Co znaczy Czingis Ajtmatow Co znaczy wjęzykach kirgiskim iros. W1953 r. A. ukończył wyższą szkołę rolniczą, aw1958 Instytut Literacki im. Gorkiego. Pod koniec lat 80. objął
 • Co znaczy Apokalipsa św. Jana, Objawienie św. Jana Co znaczy wizji, jakiej autor doznał przebywając na wygnaniu na wyspie Patmos; dotyczyła wydarzeń, które rozegrają się w trakcie końca świata. Wtedy
 • Co znaczy Abraham Co znaczy pierwotnie jego imię brzmiało Abram. Bezdzietnemu A. podwójnie objawił się we śnie Bóg izapowiedział narodziny prawowitego potomka, Izaaka
 • Co znaczy Ajschylos Co znaczy scenę drugiego aktora. Napisał około 90 sztuk, do naszych czasów przetrwał wybór 7 tragedii: Persowie (wystawieni wr. 472 przed naszą erą
 • Co znaczy Arghezi Tudor, właśc. Ion Theodorescu Co znaczy rodzina A. zamieszkała wBukareszcie, gdzie poeta ukończył gimnazjum Św. Sawy. Zpowodu braku pieniędzy podjął w1897 r. pracę laboranta
 • Co znaczy Poetica Ars Co znaczy zListów do Pizonów Horacego; wierszowany esej opoezji, wktórym Horacy powołując się na Neoptolemosa zParion i Arystotelesa i wykorzystując
 • Co znaczy Ariadna Co znaczy iPasifae, królewna kreteńska, kochanka Tezeusza. Wg mitu zakochała się wTezeuszu, gdy ten przybył na Kretę, by zabić więzionego wlabiryncie
 • Co znaczy Arkadia Co znaczy zalesiona kraina na Peloponezie, którą zamieszkiwali pasterze. Wrzeczywistości zacofana iprymitywna, w Bukolikach (42-39 przed naszą erą
 • Co znaczy Omega I Alfa Co znaczy alfabetu; znak wszechmocy Boga iChrystusa jako Stwórcy iTego, który wszystko dopełnia; w Apokalipsie Jezus mówi: Jam Alfa iOmega, Pierwszy
 • Co znaczy Abe Ko-bo-, właśc. Abe Kimifusa Co znaczy eseista. Życie A. już od wczesnego dzieciństwa wyznaczały ciągłe przeprowadzki (Tokio, Mandżuria), które wywołały, że poeta silnie odczuwał
 • Co znaczy Pierre Abelard Co znaczy Platonem chrześcijaństwa; przedstawiciel teorii nominalistycznej, prekursor racjonalistycznego, niezależnego myślenia i postępowej
 • Co znaczy Absalomie Absalomie Co znaczy akcja, podobnie jak większości utworów pisarza, toczy się wkrainie Yoknapatawpha. Jest rok 1911, jednak uwaga bohaterów skupia się na
 • Co znaczy Acheron Co znaczy podziemnego, poprzez którą dusze ludzkie musiały się przeprawić, aby otrzymać się do krainy zmarłych. Wody rzeki nieomal stały wmiejscu
 • Co znaczy Adonis Co znaczy króla Tejasa (Kinyrasa) ijego córki Myrry (albo Smyrny), którą rozgniewana Afrodyta doprowadziła do kazirodztwa. Tejas, odkrywszy prawdę
 • Co znaczy Agamemnon Co znaczy bohaterów Iliady Homera, władca Myken (albo Argos), naczelny dowódca wojsk gr. pod Troją; syn Aerope iAtreusa (albo Plejstenesa), brat
 • Co znaczy Eol Ajolos Co znaczy inimfy Orseis, wnuk Deukaliona iPyrry, władca Magnezji wTesalii; tata licznych dzieci; od niego wywodzą się Eolowie. 2. Syn Posejdona (albo
 • Co znaczy Akmeizm Co znaczy wlatach 20. XX w., który wopozycji do symbolizmu oznaczał zwrot ku konkretności iwyrazistości opisu. Poeci tworzący ugrupowanie akmeistów
 • Co znaczy Nosuke Ryu Akutagawa Co znaczy mleczarzem, matkę nękała dolegliwość umysłowa. Na Cesarskim Uniwersytecie Tokijskim A. studiował anglistykę. Inspiracji do swoich utworów
 • Co znaczy Alain-Fournier, właśc. Henri-Alban F. Co znaczy Wychowywał się blisko przyrody, na wsi wprowincji Sologne, gdzie jego rodzice byli nauczycielami. Ukończył Liceum Lakanal wParyżu, po
 • Co znaczy Jorge Amado Co znaczy ipublicysta. Początkowo związany zruchem komunistycznym, bojownik Komunistycznej Partii Brazylii. Wczasach reżimu G.Vargasa przebywał
 • Co znaczy Andromeda Co znaczy Kefeusa iKasjopei. Matka A. przechwalała się, że jest piękniejsza niż wszystkie nereidy. Posejdon na ich prośbę zesłał na Etiopię potwora
 • Co znaczy Arachne Co znaczy zLydii, córka Idmona, farbiarza zKolofonu. Kobierce tkane poprzez A. nie miały równych sobie, dlatego uważano, iż A.to uczennica Ateny
 • Co znaczy Ares Co znaczy Zeusa iHery, jeden z12 ogromnych bogów olimpijskich, zaliczał się do drugiego ich pokolenia. Wg mitu A. jako dziecko nie wykazywał
 • Co znaczy Przymierza Arka Co znaczy 125 na 75 cm wyłożona złotem, wktórej Izraelici przechowywali Tablice Dekalogu. Przez A.P. Bóg objawiał własną obecność pośród ludu
 • Co znaczy Fernando Arrabal Co znaczy utwory ogłasza w pierwszej kolejności wjęzyku franc. W1955 r. wyemigrował do Francji, zamieszkał wParyżu. Reprezentuje teatr absurdu
 • Co znaczy Artemida Co znaczy bliźniacza siostra Apollona, urodziła się na wyspie Delos; opiekunka świata roślinnego izwierzęcego, pozostała wiecznie młodą dziewicą
 • Co znaczy Augiasz Co znaczy Peloponezie, syn Heliosa (albo Forbasa; Posejdona) iHyrmine, brat Aktora, przyrodni brat króla Kolchidy Ajetesa. Uczestniczył w wyprawie
 • Co znaczy Jane Austen Co znaczy angielskiego: Córka wiejskiego pastora, całe życie spędziła na prowincji, związana ze środowiskiem ziemiańskim. Wswoich powieściach

Co to jest | Definicje i lista autorów, pisarzy, słownik

Kto to jest? Kim był, kim była? Co zrobił dla literatury. Twórczość i utwory literackie. Co to znaczy dla literatury.

Definicja Austen Jane, Augiasz, Artemida, Arrabal Fernando, Arka Przymierza, Ares, Arachne, Andromeda, Amado Jorge, Alain-Fournier, Właśc. Henri-Alban F., Akutagawa Ryu co to znaczy.

Słownik Austen Jane, Augiasz, Artemida, Arrabal Fernando, Arka co to jest.