Co to jest Usłać? Czym jest czyjaś) droga (dokądś) nie jest usłana różami; nie mieć życia usłanego.

Usłać co to jest

Czy przydatne?

Definicja Usłać

Co to jest USŁAĆ: uścielę, uścielą, uścielcie: Ptaki usłały gniazdo. Droga od samolotu aż do ołtarza była usłana chodnikami. Pole bitwy usłane trupami.; (czyjaś) droga (dokądś) nie jest usłana różami; nie mieć życia usłanego różami; życie nie jest usłane różami

Czym jest Usłać znaczenie w Słownik pisownia U .