Co to jest Mądry? Czym jest Menander]\. - [Epikur]; Siwizna nie czyni człowieka mądrym.

Mądry co to jest

Czy przydatne?

Definicja Mądry

Co to jest MĄDRY: Ten nauczyciel to faktycznie mądry człowiek. Wygłosić mądry sąd. Stale wygłaszał jakieś mądre uwagi. Czytać mądre księgi.; Bądź (tu) mądry i pisz wiersze.; Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć.; Mądrej głowie dość dwie słowie.; Mądry Polak po szkodzie.; I mądrzejszym zdarza się w głupstwo uwierzyć.; Mądry jest nie ten, który martwi się na skutek niedostatku, ale ten, który cieszy się z tego, co ma. - [Demokryt]; Mężczyzna, który żeni się z kobietą mądrzejszą od siebie, ogranicza swą wolność. - [Pittakos]; Nadzieje ludzi mądrych są pewniejsze niż bogactwo nieuków. - [Demokryt]; Nie wystarczy wiele wiedzieć, tak aby być mądrym. - [Heraklit z Efezu]; Po szkodzie nawet i głupiec jest mądry.; Bezmyślnych uwalnia od smutku czas, mądrych - logika. - [Epikur]; Siwizna nie czyni człowieka mądrym. - [Menander]

Czym jest Mądry znaczenie w Słownik pisownia M .