Co to znaczy VERLAINE PAUL-MARIE słownik. Biografia życia V. - alkoholika, homoseksualisty i.

Verlaine Paul-Marie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Verlaine Paul-Marie

Co to jest VERLAINE PAUL-MARIE: pisarz franc., przyjaciel A. Rimbauda. Skandaliczny tryb życia V. - alkoholika, homoseksualisty i włóczęgi - w znacznym stopniu przyczynił się do wzrostu zainteresowania jego twórczością. Zwolennik liryki subiektywnej i ulotnej, rejestrującej drobne impresje, stany duszy, przeciwstawiał się obiektywizmowi i monumentalizmowi parnasistów. Głosił wyższość wiersza o nieparzystej liczbie sylab, opowiadał się za muzycznością słowa; w jego literaturze pobrzmiewa nuta lud. piosenki i melancholii, zw. verlainowską. Do ważniejszych zbiorów poetyckich V. zalicza się: Romance bez słów (1874), Mądrość (1881), Niegdyś i dawniej (1884), Miłość (1888), Kobiety (1891), Piosenki dla niej (1891), Liturgie poufne (1892), Ody na jej cześć (1893), W piekłach (1894), Ciało (1896) i Inwektywy (1896). W 1994 r. A. Holland zrealizowała video Całkowite zaćmienie, opowiadający dzieje burzliwej przyjaźni V. z A. Rimbaudem

Co to jest Verlaine Paul-Marie znaczenie w Słownik bohaterów V .