Co to znaczy VENCLOVA ANTANAS słownik. Biografia Pochodził z chłopskiej rodziny. W 1932 r. ukończył.

Venclova Antanas co to jest

Czy przydatne?

Definicja Venclova Antanas

Co to jest VENCLOVA ANTANAS: pisarz litewski, prozaik, krytyk lit.; tata Tomasa. Pochodził z chłopskiej rodziny. W 1932 r. ukończył wydział humanistyczny na uniwersytecie w Kownie. Działalność zawodową rozpoczynał jako nauczyciel w Kownie i Kłajpedzie. W momencie międzywojennym związany był z antyfaszystowskimi pismami "Kultura", "Dienovidis", współredagował "Treias frontas" (1930). W latach 1940-43 sprawował urząd ministra oświaty Litewskiej SRR, a w momencie 1954-59 prezesował Związkowi Pisarzy Litewskich SRR. Poetyckie zbiorki V. (Sutemu skergatviuose, 1926; Gatvs švinta, 1927) utrzymane były w duchu symbolizmu. W powieściach (Draugyst, 1936; Dzień narodzin, 1959), opowiadaniach (Naktis, 1939) podejmował V. zagadnienia społ.-polit., co wywołało, iż w swoim czasie uznawano go za pisarza postępowego. V. był również autorem prac krytycznolit. (Upton Sinclair, 1931; Audringas François Villono, 1934), reportaży, wspomnień z podróży (Kelion po Kiniją, 1955), tłumaczeń na język litewski utworów A. Puszkina, M. Gorkiego, J. Tuwima. V. napisał hymn państwowy Litewskiej SRR

Co to jest Venclova Antanas znaczenie w Słownik bohaterów V .