Co to znaczy VALERY PAUL-AMBROISE słownik. Biografia Francuskiej. Przyjaciel A. Gidea, z którym.

Valery Paul-Ambroe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Valery Paul-Ambroise

Co to jest VALERY PAUL-AMBROISE: franc. pisarz, eseista i prozaik, członek Akademii Francuskiej. Przyjaciel A. Gidea, z którym korespondował w l. 1890- 1942, swoim mistrzem uczynił S. Mallarmgo. Daleki od mistycyzmu i irracjonalizmu, głosił kult rozumu, postulował "świadomość zorganizowaną". Twierdząc, iż "wolność poety leży w rygorach", tworzył poezję kunsztowną, uporządkowaną i symetryczną, zmierzającą ku ideałowi "sztuki czystej". Inspirację czerpał z mitów gr. i pejzażu śródziemnomorskiego (urodził się i wychował w portowym miasteczku Set nad M. Śródziemnym). W wieku 21 lat porzucił nagle twórczość poetycką, aby powrócić do niej poematem Młoda Parka opublikowanym w 1917 r. Następne poetyckie tomy to Album wierszy dawnych (1920) i cykl Uroki (1922) ze słynnym poematem Cmentarz morski. Jednocześnie z wierszami V. wydawał utwory eseistyczne: Eupalinos, a więc architekt. Dusza i taniec. Dialog drzewa (1923), Rozmaitości (1924-44, 5 t.), Podbój metodyczny (1937), Człowiek i muszla (1937), Wstęp do poetyki (1938), Degas, taniec, rysunek (1938), Myśli złe i inne (1942), Spojrzenie na świat współczesny (1945), a również zbiory notatek, aforyzmów, anegdot i myśli Mieszaniny (1941) i Taki jaki (1941-43). W dorobku poety znajdują się także monodramy do muzyki A. Honeggera i dramaty Anioł (1945) i Mój Faust (1945). Z młodzieńczej twórczości V. na uwagę zasługują teksty prozą, stanowiące intelektualną autobiografię twórcy: Wstęp do sposoby Leonarda da Vinci (1895) i Wieczór z Edwardem Teste (1895). W 1932 r. pisarz, który wielokrotnie gościł w Polsce z odczytami, uhonorowany został komandorią Orderu Odrodzenia Polski. Dzieła V. tłumaczyli: J. Iwaszkiewicz, M. Jastrun, J. Rogoziński, A. Sandauer i in

Co to jest Valery Paul-Ambroise znaczenie w Słownik bohaterów V .