Co to znaczy UNGARETTI GIUSEPPE słownik. Biografia przebywał do 24 roku życia, obracając się w.

Ungaretti Giuseppe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ungaretti Giuseppe

Co to jest UNGARETTI GIUSEPPE: pisarz wł. Przyszedł na świat w Aleksandrii, gdzie przebywał do 24 roku życia, obracając się w środowisku lit. skupionym wokół K. Kawafisa. Studia w Paryżu umożliwiły mu włączenie się w nurt ówczesnej awangardy poetyckiej. Po wybuchu I wojny światowej wyjechał do Włoch i osiedlił się w Mediolanie. Doświadczenia wyniesione z wojny wł.- -austr., gdzie wziął aktywny udział, posłużyły mu jako materiał autorski do poematu Zasypany port (1916), poszerzonego potem o nowe utwory i wydanego w 1923 r. jako Radość rozbitków z przedmową B. Mussoliniego. Swój talent U. objawił w pełni jako jeden z czołowych reprezentantów literaturze hermetycznej (zobacz S. Quasimodo). W tym nurcie mieszczą się zbiory: Radość (1931), Uczuciowość czasu (1933), Ziemia obiecana (1950), Krzyk i krajobrazy (1950), Notatnik starca (1960), zgon pór roku (1967) i Dialogo (1968). Na autorski majątek U. złożyły się nadto: dwa tomy prozy Biedny w mieście (1949) i Pustynia i później (1961) i zbiory literaturze przełożonej z angielskiego i franc., 40 sonetów Szekspira (1946), Fedra Jeana Racinea (1950) i Wizje Williama Blakea (1965). Cyklem trenów Ból (1947) pisarz upamiętnił zgon swojego 9-letniego syna. Właściwością charakterystyczną literaturze U. jest dążenie do maksymalnej kondensacji (ulubiona figura artysty to elipsa), budowanie wiersza na podobieństwo fragmentu i odrzucenie znaków interpunkcyjnych

Co to jest Ungaretti Giuseppe znaczenie w Słownik bohaterów U .