Co to znaczy TOPOL JOSEF słownik. Biografia robotniczej. Inicjalnie ujawnił się ze swoim talentem.

Topol Josef co to jest

Czy przydatne?

Definicja Topol Josef

Co to jest TOPOL JOSEF: dramatopisarz czes. Pochodził z wiejskiej rodziny robotniczej. Inicjalnie ujawnił się ze swoim talentem lit., który dostrzegł E.F. Burian, słynny inscenizator teatr. Po maturze Burian zatrudnił T. w swoim teatrze (1953-56), dzięki czemu mógł on w latach 1954-59 studiować dramaturgię w praskiej Akademii Muzickch Umeni. Pod wpływem kronik hist. Szekspira T. stworzył własną pierwszą sztukę Půlnoni vitr (1955), ukazującą zdarzenia z przeszłości Czech. W momencie tym powstają także dramat Konec masopustu (1963), którym T. wyłamuje się z obowiązującego schema-tu produkcyjniaków, i liczne tłuma- czenia utworów A. Czechowa. W 1965 r. T. dostał stypendium Forda, na które wyjechał do USA. W latach 1967-72 piastował funkcję kierownika lit. Teatru za Bramą w Pradze. Po pozbawieniu T. tej funkcji jego twórczość została objęta całkowitym zakazem publikacji i inscenizacji. Poprzez pewien czas pracował jako korektor i robotnik budowlany. Postępująca dolegliwość płuc zmusiła go do zarzucenia pracy. Aż do 1989 r. był na utrzymaniu żony i rodziny. Utwory T., nawiązujące do europ. teatru awangardowego, nacechowane były krytycznym spojrzeniem na rzeczywistość społ., stosunki międzyludzkie, podejmowały problemy miłości, zgonu. Autor sztuk teatr.: Kotka na torach (1965), Godzina miłości (1968), Żegnaj, kruku! (1976), Słowik na kolację (1967), Dvě noci z divkou aneb Jak okrst zloděje (1972), Głosy ptaków (1988). Twórczość T., mimo że w czasach realnego socjalizmu pomijana milczeniem, stanowi jedno z ważniejszych osiągnięć współczesnej dramaturgii czes

Co to jest Topol Josef znaczenie w Słownik bohaterów T .