Co to znaczy THOMAS DYLAN MARLAIS słownik. Biografia Barwna postać lit. cyganerii Londynu.

Thomas Dylan Marla co to jest

Czy przydatne?

Definicja Thomas Dylan Marlais

Co to jest THOMAS DYLAN MARLAIS: z angielskiego: pisarz i prozaik pochodzenia walijskiego. Barwna postać lit. cyganerii Londynu, skandalista z zapałem oddający się ekscesom i pijaństwu. Legenda życia przyczyniła się do popularności twórczości poety, który przewarzająca część swoich wierszy napisał we wczesnej młodości. Pielęgnowaniu artystycznego wizerunku służyć miały liczne odczyty i publiczne recytacje, z którymi T. odwiedził sporo miejsc. Zmarł w trakcie występów w Nowym Jorku. Już pierwszym tomem, Osiemnaście wierszy (1934), zwrócił na siebie uwagę krytyki. W dalszej kolejności ogłosił: Dwadzieścia pięć wierszy (1936), zbiory wierszy i opowiadań Mapa miłości (1939) i Świat, którym oddycham (1939), zgonu i narodziny (1946), Poezje zgromadzone (1953), a również scenariusz filmowy Lekarz i diabły (1953). Majątek prozatorski T. obejmuje dwie popularne pozycje: tom opowiadań o charakterze autobiograficznym Szczenięcy portret twórcy (1940) i słuchowisko radiowe Pod mlecznym lasem (1953) - przynoszące liryczne, pełne humoru portrety mieszkańców walijskiej wioski. Źródłem poetyckiej inspiracji były dla T. folklor walijski, Biblia i koncepcje Freuda. Życiowy optymizm, witalność i entuzjazm poety znalazły słowo w jego wierszach, będących afirmacją życia we wszystkich jego przejawach. Bogata metaforyka wskazuje na związki T. z surrealizmem, pojmowanie życia i zgonu w kategoriach cudu, mistycyzm głoszący jedność wszystkiego, co istnieje, pozwalają odnaleźć w jego wierszach ślady romantyzmu. Wiersze wybrane T. ukazały się w Polsce w przekładzie S. Barańczaka w 1974 r

Co to jest Thomas Dylan Marlais znaczenie w Słownik bohaterów T .