Co to znaczy TEATR KABUKI słownik. Biografia rozrost przypadł na w. XVII i XVIII. W swych.

teatr kabuki co to jest

Czy przydatne?

Definicja teatr kabuki

Co to jest TEATR KABUKI: jeden z trzech gat. jap. teatru klasycznego, którego rozrost przypadł na w. XVII i XVIII. W swych początkach k. był rodzajem tańca wykonywanym poprzez kapłanki dla oczyszczenia miejsca na przyjęcie bóstwa. Z czasem do rytualnych obrzędów dołączono inne formy teatralnej wypowiedzi: dialog dramatyczny, widowisko kukiełkowe i pantomimę. Przedstawienia utraciły rel. charakter, a teatr stał się domeną mężczyzn. Sztuki k., składające się z kilkunastu aktów stanowiących odrębną całość, podzielone są na obyczajowe i historyczne; do tradycji nawiązuje rodzaj tanecznego scenariusza przedstawiającego buddyjskie legendy. Elementem wyróżniającym t.k. jest charakteryzacja, polegająca na wyeksponowaniu przez makijaż typowych cech bohatera; na twarz aktora nanosi się linie różniące się kształtem i barwą, z których każda symbolizuje odrębną cechę, na przykład czerwień to sprawiedliwość, granat - zło. Do najsłynniejszych artystów t.
k. zalicza się między innymi Tsutuya Nanboku IV i Kowataka Mokuami

Co to jest teatr kabuki znaczenie w Słownik bohaterów T .