Co to znaczy TACYT, PUBLIUS słownik. Biografia Trajana prokonsul w prowincji Azja. Publikację.

Tacyt Publius co to jest

Czy przydatne?

Definicja Tacyt, Publius

Co to jest TACYT, PUBLIUS: rzym. historyk, mówca i polityk; od 97 r. konsul, za Trajana prokonsul w prowincji Azja. Publikację swoich dzieł zaczął w 98 r., po zgonu Dominicjana. W Dialogu o mówcach T. zastanawiał się nad powodami upadku wymowy; Żywot Juliusza Agrykoli poświęcił pamięci teścia, rzym. wodza w Brytanii; Germania to pierwsza w lit. monografia etnograficzna przedstawiająca plemiona Germanów; w latach 104-109 ukazywały się Dzieje w 14 (albo 12) księgach, do dziś zachowały się księgi I -IV i start VI (obejmujące lata 69-96). W latach 109-16 powstały Roczniki (Od śmierci boskiego Augusta) w 16 (albo 18) księgach, obejmujące moment 14-69. Zachowane fragmenty Roczników są nacechowane moralizatorsko, pisane stylem zwięzłym, pełnym patosu, zawierają wybitne charakterystyki postaci. T., bardzo dostępny w starożytności, ponowne zainteresowanie wzbudził w renesansie i w epokach późniejszych

Co to jest Tacyt, Publius znaczenie w Słownik bohaterów T .