Co to znaczy STENDHAL, WŁAŚC. HENRI BEYLE słownik. Biografia Prusach i Rosji. Pragnął zostać.

Stendhal właśc. Henri Beyle co to jest

Czy przydatne?

Definicja Stendhal, właśc. Henri Beyle

Co to jest STENDHAL, WŁAŚC. HENRI BEYLE: poeta franc., uczestnik wojen napoleońskich we Włoszech, Prusach i Rosji. Pragnął zostać komediopisarzem, "ogromnym malarzem ludzkich namiętności", w czasie gdy pierwsze utwory, napisane w Mediolanie, gdzie S. osiedlił się na stałe, były w części kompilacją i stanowiły słowo zachwytu pisarza nad sztuką i pejzażem Italii: Życie Haydna, Mozarta i Metastazja (1814), Historia malarstwa we Włoszech (1817), Rzym, Neapol i Florencja w 1817 r. Posądzony poprzez policję austriacką o karbonaryzm (sekretna organizacja rewolucyjna), cierpiący wskutek nieodwzajemnionego uczucia do Matyldy Dembowskiej, żony pol. generała, powrócił do Paryża, gdzie gościł w romantycznych salonach lit. Z tego okresu pochodzą utwory: O miłości (1822) i Racine i Szekspir (1823-25) - pamflet, gdzie S. opowiedział się po stronie romantyków. W 1830 r. poeta dostał urząd konsula w Civitavecchia, który pełnił do końca życia. Przed wyjazdem z Paryża zdążył złożyć u wydawcy rękopis powieści Czerwone i czarne. Pobyt we Włoszech był dla S. okresem intensywnej pracy twórczej. Powstały wówczas, opublikowane dopiero po zgonu pisarza: Pamiętnik egotysty (1832, druk. 1894), niedokończona powieść Lucjan Leuven (1834-35, druk. 1894), autobiografia Życie Henryka Brulard (1835-36, druk. 1890), makabryczne Kroniki włoskie (druk. 1855) i utwory, które S. opublikował sam: Pamiętnik turysty (1838) i Pustelnia parmeńska (1839). Znaczna część twórczości S. ma charakter autobiograficzny i głosi filozofię życiową pisarza, ustalaną mianem "beylizmu". Szczęście - cel człowieka, wypływa z intensywnego przeżywania wrażeń płynących z przyrody, sztuki i obcowania z drugim człowiekiem. Ten rodzaj wzruszeń właściwy jest naturom zdolnym do ogromnych namiętności, lecz i ceniącym logikę i ścisłość. S., skłonny do miłosnych uniesień (znane sobie kobiety dzielił na te, które kochał, i te, które posiadał), w twórczości zmierzał do ścisłego wyrażania myśli, pisał oszczędnym i prostym stylem, za który potępili go współcześni, a docenili potomni. Niektórzy widzieli w S. ojca nowoczesnego realizmu

Co to jest Stendhal, właśc. Henri Beyle znaczenie w Słownik bohaterów S .