Co to znaczy SOKRATES słownik. Biografia peloponeskiej, z jego małżeństwa z Ksantypą narodziło się.

Sokrates co to jest

Czy przydatne?

Definicja Sokrates

Co to jest SOKRATES: filozof gr. Mało wiadomo o życiu S.; brał udział w wojnie peloponeskiej, z jego małżeństwa z Ksantypą narodziło się trzech synów. Jako 70-letni starzec S. stanął przed sądem, a mechanizm wytoczono mu "za obrazę bogów i demoralizację młodzieży". Skazano go na karę zgonu. Uczniowie S. przygotowali ucieczkę swemu mistrzowi, jednak S. nie skorzystał z niej, bo do końca życia pozostał wierny głoszonemu poprzez siebie szacunkowi dla prawa. Poglądy i działalność S. znane są dzięki dialogom Platona (Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon, Uczta), pismom Ksenofonta i Chmurom Arystofanesa, gdzie został przedstawiony w niezbyt przychylnym świetle. W kręgu zainteresowań S. znajdowały się filozofia człowieka i etyka. S. nie pozostawił po sobie jakichkolwiek pism, uważał ponieważ- wiem, iż wiedza rodzi się wyłącznie w rozmowie. Celem prowadzonych poprzez S. dialogów miała być zmiana osobowości rozmówcy, a nie uzyskanie abstrakcyj- nej wiedzy o człowieku. Rozmawiając z mieszkańcami Aten S. stosował dwie sposoby: niekorzystną (tak zwany eleuktyczną) i pozytywną (tak zwany majeutyczną, dosł. położniczą, matka S. była akuszerką, stąd to ustalenie). Pierwszy sposób miał uświadomić rozmówcy pozorność jego wiedzy. S. udając, że jego rozmówca góruje nad nim mądrością (ironia sokratejska), dzięki odpowiednich zapytań doprowadzał go do wniosku, który ujmował w słynnym zdaniu: "Wiem, iż nic nie wiem". Sposób majeutyczna stanowiła drugi faza rozmowy, gdzie S., znowu dzięki zapytań, pomagał narodzić się nowej myśli rozmówcy. Maksymę: "Poznaj samego siebie", wyrytą na frontonie świątyni w Delfach, traktował S. jako nakaz moralny. Poszukiwał wiedzy etycznej, którą identyfikował z doskonałością i dobrem (intelektualizm etyczny). Miernikiem posiadanej wiedzy jest gest z nią zgodny, na przykład jednostka, która wie, czym jest sprawiedliwość, postępuje odpowiednio z jej istotą, a jednostka działająca wbrew jej istocie nie zna jej faktycznie. Poglądy S. znacznie wpłynęły na postęp filozofii europ., nauczyciela Platona uznaje się za jej ojca

Co to jest Sokrates znaczenie w Słownik bohaterów S .