Co to znaczy SIKELIANOS ANGELOS słownik. Biografia starożytnych igrzysk wDelfach, ich wskrzeszenie.

Sikelianos Angelos co to jest

Czy przydatne?

Definicja Sikelianos Angelos

Co to jest SIKELIANOS ANGELOS: gr. pisarz idramaturg. Dążeniem S. było przypomnienie idei starożytnych igrzysk wDelfach, ich wskrzeszenie wświecie współcz., aby ludzkość mogła ponownie zbratać się duchowo. Skutkiem tych starań były igrzyska w1927 r. Wczasie IIwojny światowej S. brał aktywny udział wruchu oporu, opowiadał się za demokracją ipojednaniem nar. Poglądy itwórczość S. wyrastały zinspiracji myślą, poezją starożytnej Grecji, zjej konfrontacji zosiągnięciami współczesności, łączyły starożytne dziedzictwo zsukcesją kulturowego uniwersum. Utrzymane wmistycznej atmosferze liryki ipoematy S., Jasnowidzący (1907), Prologos sti zoi (cz. 1-4, 1915-17), przywoływały epikę starożytnej Grecji, oddawały hołd przyrodzie, wysiłkowi człowieka, jego sile. Ponadto autor dramatów poet. zawierających motywy mitologiczne, hist., Sybilla (1940), Othanatos tu Digeni (1947), tomiku literaturze zgromadzonych Lirikos wios (t. 1-3, 1947)

Co to jest Sikelianos Angelos znaczenie w Słownik bohaterów S .