Co to znaczy RUSSELL BERTRAND ARTHUR WILLIAM słownik. Biografia lit. Nagrody Nobla (1950). Potomek.

Russell Bertrand Arthur co to jest

Czy przydatne?

Definicja Russell Bertrand Arthur William

Co to jest RUSSELL BERTRAND ARTHUR WILLIAM: z angielskiego: logik, matematyk, filozof ieseista, laureat lit. Nagrody Nobla (1950). Potomek arystokratycznego rodu obogatych tradycjach polit. (dziad R. podwójnie sprawował funkcję premiera Ogromnej Brytanii za panowania królowej Wiktorii), inicjalnie osierocony poprzez rodziców, wychowywany był poprzez babkę. Absolwent, anastępnie wykładowca uniwersytetu wCambridge. Poprzez całe życie angażował się wruchy antywojenne, za co podwójnie, w1918 r. ipo próbach atomowych na atolu Bikini, trafił do więzienia. Był wieloletnim działaczem na rzecz rozbrojenia nuklearnego, inicjatorem iprzewodniczącym międzynarodowego trybunału do badania zbrodni wojennych wWietnamie (po jego zgonu funkcję tę objął J.P. Sartre). Wswoich podróżach po świecie odwiedził Chiny, Rosję (wjednej zksiążek przeprowadził surową krytykę bolszewizmu) i Stany Zjednoczone, gdzie, oskarżony oszerzenie niemoralnych poglądów na małżeństwo (był czterokrotnie żonaty) iżycie seksualne, został pozbawiony posady wykładowcy wjednej znowojorskich uczelni. Pierwsza podręcznik R., owoc podróży do Niemiec w1895 r., dotyczyła zagadnień polit.-społ. Wnapisanym razem zA.N. Whiteheadem trzytomowym dziele Principia Mathematica i winnych pracach ztego zakresu dowodził, iż matematyka jest kontynuacją logiki. Jako filozof przeciwstawiał się wszelkiej metafizyce (należał do gł. przeciwników bergsonizmu), reprezentował atomizm logiczny, twierdząc, iż nasza wiedza orzeczywistości ogranicza się do jednostkowych, empirycznie sprawdzalnych faktów, dających się zamknąć wkilku elementarnych zdaniach. Własne poglądy zawarł między innymi wnajgłośniejszym dziele Wiedza ludzka (1948). Wtwórczym dorobku R. znalazły się również popularna synteza Historia zachodniej filozofii (1945) - ogromny sukces finansowy, próby lit., jak zestaw opowiadań fantastycznych Szatan na przedmieściu, i liczne dzieła zdziedziny matematyki, logiki, filozofii, socjologii, polityki ipedagogiki. Szwedzka Akademia typując R. do Nagrody Nobla nazwała go "jednym znajwybitniejszych rzeczników racjonalizmu ihumanizmu naszych czasów i nieustraszonym bojownikiem owolność słowa imyśli"

Co to jest Russell Bertrand Arthur William znaczenie w Słownik bohaterów R .