Co to znaczy RITSOS, RICOS YANNIS słownik. Biografia polit. W1925 r., po maturze, znalazł się.

Ritsos Ricos Yann co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ritsos, Ricos Yannis

Co to jest RITSOS, RICOS YANNIS: pisarz gr. Od wczesnej młodości zaangażowany wdziałalność polit. W1925 r., po maturze, znalazł się wAtenach jako uchodźca zwysp zagarniętych poprzez Turcję. Podjął pracę wjednym zateńskich ośrodków kultury, bywał aktorem, reżyserem, tancerzem. Wlatach 30. zaczęły kształtować się lewicowe poglądy R., w1931 r. związał się zgr. ruchem robotniczym ikomunistycznym. W1936 r. dzieła R. publicznie spalono, od 1967 umieszczono na indeksie. Wlatach II wojny światowej R. był aktywistą sekcji kult. Armii Narodowowyzwoleńczej (ELAS) iGreckiego Frontu Wyzwolenia Narodowego (EAM), organizował propagandowe ekipy teatr. Działalność ipoglądy polit. R. wywołały, iż wlatach 1948-54, 1967-68 był kilkakrotnie więziony, ado 1971 przebywał na zesłaniu pod nadzorem policji. Twórczość R. stała się popularna nie tylko dzięki przejściom polit. autora, lecz iza sprawą niewątpliwych walorów artystycznych. Dziedzina wierszy, poematów, miniatur lirycznych R. koncentrowała się gł. na kwestiach narodowowyzwoleńczych. Nadzwyczajnie wymowna, przystępna, zrozumiała, głęboko zakorzeniona wtradycji, zawierała refleksje nad przenikaniem mitów, historią iteraźniejszością, wychwalała piękno świata. Autor tomików poet.: Traktory (1934), Earini simfonia (1938), To emwatirio tu Okieanu (1940), Dokimasia (1943), Chironomies (1972), Erotika (1981). R. dokonywał również tłumaczeń na język gr. utworów W.Majakowskiego, A.Błoka, N.Hikmeta

Co to jest Ritsos, Ricos Yannis znaczenie w Słownik bohaterów R .