Co to znaczy PROROCTWO słownik. Biografia wydarzenia, które dopiero nastąpią; prorocy cieszyli się.

proroctwo co to jest

Czy przydatne?

Definicja proroctwo

Co to jest PROROCTWO: tekst wizyjny odnoszący się do przyszłości, zapowiadający wydarzenia, które dopiero nastąpią; prorocy cieszyli się zazwyczaj sporym autorytetem pośród danej społeczności, awich wypowiedziach ludzie dopatrywali się głosu samego Boga. Styl tekstów proroczych cechuje patos irozbudowana symbolika. Księgą, która obfituje wp., jest Biblia, wniej księgi proroków wST (Księga Izajasza, Księga Ezechiela) i Apokalipsa św. Jana wNT. Wlit. świeckiej p. było domeną wieszczów, zjawiskiem charakterystycznym dla romantyzmu. Do tekstów proroczych zalicza się między innymi Księgi narodu polskiego ipielgrzymstwa polskiego A. Mickiewicza

Co to jest proroctwo znaczenie w Słownik bohaterów P .