Co to znaczy PROCES słownik. Biografia wrogim jej świecie. Pewnego ranka Józef K., skromny.

Proces co to jest

Czy przydatne?

Definicja Proces

Co to jest PROCES: powieść F.Kafki stanowiąca analizę sytuacji jednostki we wrogim jej świecie. Pewnego ranka Józef K., skromny, spokojny urzędnik bankowy, wiodący unormowane życie, zostaje aresztowany pod bliżej nieokreślonym zarzutem. Józef K. nie zna ani aktu oskarżenia, ani swoich sędziów. Próby wyjaśnienia kwestie tylko pogłębiają jego winę, wywołują coraz większe poczucie osaczenia poprzez niezrozumiałą machinę biurokratyczną. Po trwającym rok procesie Józef K. zostaje skazany na karę zgonu. Pewnego wieczoru przychodzą po niego dwaj mężczyźni ubrani wczarne płaszcze izabijają go wpodmiejskim kamieniołomie. P., jak ipozostałe utwory Kafki, wyrasta zducha ekspresjonizmu, pełen jest mrocznego kolorytu, zdeformowana rzeczywistość jest realna, lecz nie realistyczna. Przekonująca fabuła podkreśla bezsilność bohatera wobec nieodgadnionych sił, które decydują ojego winie ikarze, awskutek tego iojego losie. Wieloznaczność P. skutkuje, iż jest on podatny na różnorodne interpretacje filoz., etyczne, polit. W najwyższym stopniu rozpowszechniona jest interpretacja powieści jako obrazu sytuacji jednostki wobec bezdusznej machiny totalitarnego państwa. Wg innych P. zawiera uniwersalne przemyślenia nad losem człowieka, którego zawsze można pociągnąć do odpowiedzialności, udowodnić mu jego winę. W1950 r. A.Gide iJ.L.Barrault dokonali adaptacji teatralnej P.; G. von Einem napisał operę pod tym samym tytułem (prapremiera 1953 r.)

Co to jest Proces znaczenie w Słownik bohaterów P .