Co to znaczy POUND EZRA słownik. Biografia studiował wHamilton College wClinton i na uniwersytecie.

Pound Ezra co to jest

Czy przydatne?

Definicja Pound Ezra

Co to jest POUND EZRA: amer. pisarz ieseista. Znawca języków iliteratur romańskich, studiował wHamilton College wClinton i na uniwersytecie stanowym wPensylwanii. Lata 1908-45 spędził wEuropie (Anglia, Francja, Włochy), gdzie zainicjował ruch awangardy poetyckiej imagistów, przeciwstawiający modelowi literaturze wiktoriańskiej iideałom romantycznym styl dokładny, jasny iskondensowany, operujący obrazem poetyckim. W trakcie II wojny światowej, zafascynowany włoskim faszyzmem, zaczął profaszystowską działalność propagandową wanglojęzycznych audycjach Radia Rzym. Uznany za zdrajcę iaresztowany poprzez armię amer., uniknął wyroku zpowodu uznania go za niepoczytalnego; wkonsekwencji spędził 12 lat wszpitalu dla umysłowo chorych. Wypuszczony, osiedlił się we Włoszech, gdzie mieszkał aż do zgonu. Debiutował zbiorem literaturze Alume spento, wyd. wWenecji w1908 r. W dalszym ciągu opublikował tomy Dwanaście wierszy na Boże Narodzenie (1908), Personae (1919), Uniesienia (1909), Riposty (1912), Cathay (1915), Lustra (1916), poematy Hołd Sekstusowi Propercjuszowi (1919) iHugh Selwyn Mauberley (1920). Głównym dziełem P. jest, powstający ipublikowany wl. 1917-69 obszerny poemat Pieśni, którego centralny wątek - wędrówka do piekła - zbliża erudycyjne dzieło poety do Odysei Homera i Boskiej Komedii Dantego. Poszczególne tomy obfitują wcytaty ikryptocytaty, szyfry ialuzje do literatury, sztuki, filozofii imitologii. P. zastosował wpoemacie tak zwany metodę ideograficzną - zzestawienia dwóch różnych faktów, sytuacji icytatów miały wynikać nowe treści, odbiegające od znaczenia poszczególnych części składowych. Autor wielu prac eseistycznych, między innymi: Duch literatur romańskich (1910), Gaudier-Brzeska. Wspomnienie (1916), Podszepty (1920), ABC czytania (1934), Przewodnik po kulturze (1938), atakże wybór szkiców wopracowaniu Th.S. Eliota Eseje literackie (1954). Zasługą P. jest również przyswojenie poezji z angielskiego: między innymi klasycznych dzieł Konfucjusza idramatu jap. Jako tłumacz stał się pionierem nowoczesnego, zsubiektywizowanego przekładu, dopuszczając odstępstwa od oryginału, ograniczając się jedynie do wiernego przekazu myśli, niekoniecznie wformie dosłownej

Co to jest Pound Ezra znaczenie w Słownik bohaterów P .