Co to znaczy POECI JEZIOR słownik. Biografia poeci z angielskiego: Samuel Taylor Coleridge (1772.

Poeci Jezior co to jest

Czy przydatne?

Definicja Poeci Jezior

Co to jest POECI JEZIOR: nazwani tak od miejsca zamieszkania (pojezierze Cumberland) poeci z angielskiego: Samuel Taylor Coleridge (1772-1834) iWilliam Wordsworth (1770-1850), należący do pierwszej generacji romantyków. Przyjaciele razem wydali Ballady liryczne (1798), otwierające epokę romantyzmu wAnglii. Twórczość pierwszego obfitowała welementy baśniowe, fantastyczne iwizjonerskie (C. był opiumistą), nawiązujące do tradycji średniowiecznych iorientalnych. W. zasłynął jako pisarz pejzażu, obserwator symboli schowanych wnaturze. Do głownych utworów C. zalicza się Balladę ostarym żeglarzu (1798), wktórej pisarz przedstawia działanie tajemniczych sił kierujących ludzkim życiem; napisany we śnie (albo pod działaniem opium) poemat Kubla Khan (1797) i krytycznoliterackie dzieło Biographia Literaria (1817), zawierające między innymi komentarze do utworów Szekspira. Drugi zpoetów, W., zyskał uznanie poematem Preludium (1805), napisanym białym wierszem, zawierającym przedmioty autobiograficzne iwykład myśli filoz. Napisał ponadto poemat filoz.-refleksyjny Wycieczka (1814) i liczne liryki isonety. Do grona P.J. zalicza się również Roberta Southeya (1774-1843), mniej utalentowanego od swoich rówieśników, autora między innymi biografii Żywot Nelsona (1813) iutworów poetyckich Starucha zBerkeley, Studnia św. Keyne, Uczony, Bitwa pod Blenheim

Co to jest Poeci Jezior znaczenie w Słownik bohaterów P .