Co to znaczy PODRÓŻ DO ŹRÓDEŁ CZASU słownik. Biografia odążeniu człowieka do odnalezienia.

Podróż do źródeł czasu co to jest

Czy przydatne?

Definicja Podróż do źródeł czasu

Co to jest PODRÓŻ DO ŹRÓDEŁ CZASU: powieść kubańskiego pisarza A.Carpentiera podejmująca mit odążeniu człowieka do odnalezienia utraconego raju, ujawniająca wswojej strukturze inspiracje autora hiszp. barokiem. Zorganizowana wzdłuż rzeki Orinoko wyprawa wposzukiwaniu starych, prymitywnych instrumentów staje się dla gł. bohatera powieści, twórcy, wędrówką do prapoczątku, do genezy czasu, człowieczeństwa, kultury. Poznanie to dokonuje się za sprawą obcowania zdziką, nieokiełznaną puszczą, spotkań zplemionami indiańskimi, którym obce są osiągnięcia cywilizacji, zludźmi pragnącymi zbudować własną Utopię. Zmuszony do powrotu bohater nie potrafi odnaleźć się we współczesnym świecie, wmiejskim życiu. Pragnie powrócić do puszczy, do fascynujących go miejsc, chociaż okazuje się to niemożliwe. Utwór pełen jest przemyśleń nad istotą współczesnej cywilizacji, źródłami, zktórych powstała, atakże nad specyficzną osobowością twórcy płd.-amer., która wywodzi się ze skrzyżowania rodzimego prymitywizmu ieurop. koniunkturalizmu. Twórca ten nieustannie zwalcza wsobie sprzeczności, zmuszony jest do ciągłych wyborów pomiędzy naturą akulturą, autentyzmem aawangardowością

Co to jest Podróż do źródeł czasu znaczenie w Słownik bohaterów P .