Co to znaczy PLUTARCH słownik. Biografia Wykształcenie zyskał wAtenach. Wielokrotnie podróżował do.

Plutarch co to jest

Czy przydatne?

Definicja Plutarch

Co to jest PLUTARCH: gr. poeta, filozof moralista. Pochodził zCheronei wBeocji. Wykształcenie zyskał wAtenach. Wielokrotnie podróżował do Rzymu. Do naszych czasów przetrwał prawie cały majątek lit. P., azłożyły się nań: Moralia - napisane wformie dialogów irozpraw, składające się zok. 80 pism podejmujących różne treści: etyczne, retoryczne, filoz.-teologiczne (Zalecenia małżeńskie), pedagogiczne (Otym, iż kobiety trzeba kształcić), polit. (Omonarchii, oligarchii idemokracji), lit. (Porównanie Arystofanesa zMenandrem), hist. (Osobliwości greckie...). Sławę iuznanie przyniosły P. biografie: Cztery żywoty iprzede wszystkim Żywoty sławnych mężów - na które złożyło się 46 życiorysów sławnych Greków iRzymian zestawionych parami (na przykład Tezeusz iRomulus - mityczni założyciele Aten iRzymu, Likurg iNuma Pompiliusz - prawodawcy, Demostenes iCycero - mówcy, Aleksander Ogromny iCezar - wodzowie), aktóre dzięki swym walorom wychowawczym, artystycznym, pięknemu językowi iżywej narracji znalazły wielu czytelników zarówno wstarożytności, jak iwczasach nowożytnych. Ze spuścizny P. czerpali liczni filozofowie, pisarze, Ojcowie Kościoła. Zach. Europa poznała dzieła P. wXV w. dzięki dokonanym przekładom, wPolsce tłumaczono je od XVI w

Co to jest Plutarch znaczenie w Słownik bohaterów P .