Co to znaczy PLATON słownik. Biografia Akademosa na płn. wschód od Aten założył szkołę filozoficzną.

Platon co to jest

Czy przydatne?

Definicja Platon

Co to jest PLATON: filozof gr., najwybitniejszy uczeń Sokratesa. Wgaju Akademosa na płn. wschód od Aten założył szkołę filozoficzną (Akademia Platońska). Artysta idealizmu obiektywnego. Wswojej filozofii, zw. platonizmem, zakładał rzeczywiste istnienie pojęć ogólnych, które są źródłem jedynie pewnej ipowszechnej wiedzy owszelkim bycie, aidee to doskonałe, wieczne iniezmienne prototypy zmiennych rzeczy. Duszę obdarzał P. najwyższą funkcją poznawczą, bo zawiera ona wiedzę wrodzoną oideach, którą odzyskuje wdrodze anamnezy (przypomnienia). Głosił utopijną teorię idealnego państwa ocharakterze organicznym itotalitarnym, wktórym jednostka jest podporządkowana państwu. Artysta był dla P. natchnionym pośrednikiem pomiędzy bogiem aludźmi. Niemal wszystkie dzieła P., pisane najczęściej wformie dialogów, dochowały się do naszych czasów. Za autentyczne uznaje się 27 dialogów, główne to: Uczta - poświęcona miłości, Fajdros - omiłości będącej dążeniem do zespolenia ze światem idei, Gorgiasz - skierowany przeciw sofistyce, Kraj, Prawa - opaństwie idealnym, Laches - odzielności, Lyzis - oprzyjaźni. Obrona Sokratesa to mowa wygłoszona przed sądem ateńskim, włożona wusta Sokratesa. Poglądy P. znacznie wpłynęły na postęp staroż. iśredniowiecznej (chrześc.) filozofii, stały się źródłem inspiracji późniejszych kierunków iszkół filozoficznych, między innymi neoplatoników

Co to jest Platon znaczenie w Słownik bohaterów P .