Co to znaczy PASTERNAK BORIS LEONIDOWICZ słownik. Biografia Pochodził zrodziny oartystycznych.

Pasternak Bor Leonidowicz co to jest

Czy przydatne?

Definicja Pasternak Boris Leonidowicz

Co to jest PASTERNAK BORIS LEONIDOWICZ: ros. pisarz, prozaik, tłumacz; laureat Nagrody Nobla (1958). Pochodził zrodziny oartystycznych tradycjach. Wlatach 1903-09 studiował teorię kompozycji, w1909-13 filozofię na Uniwersytecie Moskiewskim. W1912 r. podróżował po Szwajcarii iWłoszech. Od około 1932 przechodził kryzys duchowy itwórczy wywołany między innymi istniejącą wkraju sytuacją polit. Nie akceptując mechanizmu totalitarnego znalazł się na marginesie oficjalnego życia kulturalnego, zajął się tłumaczeniami zlit. obcej (W.Szekspir, J.W.Goethe, R.M.Rilke, J.Słowacki, poeci gruzińscy). Przyznanie P. Nagrody Nobla za powieść Lekarz Żywago spowodowało wZSRR skandal polityczny inagonkę na pisarza, dlatego P. odmówił jej przyjęcia. Autor tomików poetyckich: Bliźniak wchmurach (1914), Powyżej barierami (1917), Życie - moja siostra (1922) - uznany za najwybitniejsze osiągnięcie wczesnego okresu twórczości P.,Tematy iwariacje (1923), Powtórne narodziny (1932), Wporannych pociągach (1943), Przestwór ziemski (1945), Kiedy rozpęta się (1959); poematów: Wzniosła dolegliwość (1924), Lejtnant Szmidt (1926), Rok dziewięćset piąty (1927), powieści wierszem: Spektorski (1930); utworów prozatorskich: Opowiadania (1925), Drogi napowietrzne (1933), Lekarz Żywago (pierwodruk ukazał się wprzekładzie na jęz. włoski w1957, 1958 - zagraniczne wydania wjęz. ros.; wZSRR opublikowany dopiero w1988); autobiografii List żelazny (cz.I, 1929, cz.II, 1931). Prowadził ożywioną korespondencję na tematy literackie zR.M. Rilkem iM.Cwietajewą

Co to jest Pasternak Boris Leonidowicz znaczenie w Słownik bohaterów P .