Co to znaczy PASCAL BLAISE słownik. Biografia rachunku prawdopodobieństwa ianalizy matematycznej.

Pascal Blae co to jest

Czy przydatne?

Definicja Pascal Blaise

Co to jest PASCAL BLAISE: franc. poeta, filozof, fizyk imatematyk, współtwórca rachunku prawdopodobieństwa ianalizy matematycznej. Nieprzeciętnie uzdolniony, jako 20-letni młodzieniec opublikował pierwszą rozprawę matematyczną (Rozprawa ostożkach, 1640), awdwa lata potem skonstruował maszynę do dodawania. Do 30. roku życia zajmowały go raczej zagadnienia zzakresu fizyki imatematyki; powstały wówczas między innymi: Doświadczenia nowe zdziedziny próżni (1647), Równowaga cieczy (1653) i słynna Rozprawa otrójkącie arytmetycznym (1654). Przełomowym momentem wżyciu P. stała się zgon ojca i wstąpienie ukochanej siostry do klasztoru Port-Royal. Podążając za nią, P. porzucił wielkoświatowe życie i badania naukowe (ostatnie prace to Rozprawa ocykloidzie iDuch geometrii), po czym w1665 r. osiadł wPort-Royal, przenosząc własne zainteresowania na zagadnienia teologiczne ifiloz. Kontakty zjansenistami (reformatorski prąd rel.-filoz. wkatolicyzmie franc.), których klasztor wPort-Royal był kluczowym ośrodkiem, wyzwoliły wP. żarliwą religijność ikazały zaangażować się wspór zjezuitami. Owocem tego stał się zestaw 18 listów, drukowanych od I1656 do III 1657, zatyt. Prowincjałki. Dzieło, uznane za główny głos wsporze, zostało potępione poprzez Rzym, ajednocześnie entuzjastycznie przyjęte poprzez publiczność. Posługując się prostym, nie pozbawionym ironii stylem, P., zwolennik jansenistycznego rygoryzmu etycznego, atakował jezuitów za ich kompromisowy relacja do świata ikazuistykę. Paradoksalnie, ujawniając zakłamanie ioportunizm etyki jezuitów, odkrył mroczne strony "ewangelicznego chrześcijaństwa" ijego słabe strony, torując tym samym drogę antychrześc. poezji XVIII iXIXw. Własną filozofię, która stała się punktem wyjścia licznych szkół myślowych, P. wyłożył w Myślach (1670). Na jęz. pol. dzieła pisarza tłumaczył między innymi T. Boy-Żeleński

Co to jest Pascal Blaise znaczenie w Słownik bohaterów P .