Co to znaczy ORWELL GEORGE, WŁAŚC. ERIC ARTHUR BLAIR słownik. Biografia Urodzony wIndiach.

Orwell George właśc. Eric co to jest

Czy przydatne?

Definicja Orwell George, właśc. Eric Arthur Blair

Co to jest ORWELL GEORGE, WŁAŚC. ERIC ARTHUR BLAIR: z angielskiego: powieściopisarz, eseista ipublicysta. Urodzony wIndiach, kształcił się wAnglii, między innymi welitarnym Eton, gdzie uczestniczył wzajęciach A. Huxleya. Mimo przyznanego mu stypendium nie podjął edukacji na uniwersytecie, wybierając służbę wpolicji kolonialnej wBirmie. Po powrocie do Europy w1927 r. poprzez kilka lat zamieszkiwał dzielnice nędzy Londynu iParyża, zarabiając na życie jako korepetytor, zbieracz chmielu ipomywacz. Doświadczenia ztego okresu posłużyły mu do napisania zbeletryzowanego reportażu Rozbitek wParyżu iLondynie (1933). Wdalszej kolejności ukazały się: Birmańskie dni (1934) - stosunek zpobytu wBirmie przynosząca krytykę kolonialnej niesprawiedliwości, eseje Zabicie słonia (1934) iPowieszenie (1934), powieści Córka duchownego (1935) iWiwat Aspidistra! (1936) i reportaż zpobytu pośród niepracujących górników płn. Anglii, Droga do Wigan Pier (1937). W1936 r. O. udał się do Hiszpanii, aby wziąć udział wwojnie domowej po stronie republikańskiej; został tam ciężko ranny. Po powrocie do Anglii wydał Hołd Katalonii (1938). Wtym samym roku zapadł na gruźlicę idla poratowania zdrowia wyjechał do Maroka, gdzie powstała powieść Po świeże powietrze (1939). W trakcie II wojny światowej pracował windyjskiej sekcji BBC i jako redaktor lewicującego tygodnika "Tribune". Rok 1945 przyniósł najsłynniejsze dzieło O., powiastkę filozoficzną Folwark zwierzęcy, do którego inspiracją były wydarzenia wZSRR. Systemy totalitaryzmu ukazał poeta wswoim drugim ogromnym dziele, Rok 1984 (1949). Na majątek O. złożyły się nadto liczne eseje iszkice otematyce kulturalnej, lit. ipolit., wydane wczterotomowym zbiorze Zgromadzone eseje, publicystyka ilisty GeorgeaOrwella (1968). Do najgłośniejszych esejów należą: Antysemityzm wAnglii, Dlaczego piszę, Refleksje oGandhim, Polityka ijęzyk angielski i autobiograficzny Takie to były rozkosze. Ostatnie lata życia poeta spędził wraz zadoptowanym synem na wyspie Jura warchipelagu Hebrydów, gdzie nabył dom za honorarium zFolwarku zwierzęcego. Zmarł na gruźlicę wlondyńskim szpitalu. Pośród współczesnych cieszył się opinią nie tylko wybitnego pisarza, lecz iczłowieka ogromnej dobroci, buntującego się wobec wszelkich przejawów niesprawiedliwości społ. iłamania praw jednostki

Co to jest Orwell George, właśc. Eric Arthur Blair znaczenie w Słownik bohaterów O .