Co to znaczy NIKE słownik. Biografia tytana Pallosa inimfy Styks; zaliczała się do pierwszego.

Nike co to jest

Czy przydatne?

Definicja Nike

Co to jest NIKE: wmit. gr. personifikacja Zwycięstwa. Wg Hezjoda córka tytana Pallosa inimfy Styks; zaliczała się do pierwszego pokolenia bogów, starszego od bóstw olimpijskich. N. przedstawiano jako kobietę zwieńcem na głowie iskrzydłami uramion, pędzącą poprzez przestworza. Regularnie, będąc raczej definicją niż postacią, towarzyszyła innym bogom (na przykład wAtenach N. to epitet Ateny). WRzymie, gdzie utożsamiano N. zWiktorią (Victoria), na szczycie Palatynu znajdowała się świątynia ku jej czci. Do naszych czasów przetrwały rzeźby przedstawiające N.: Nike zOlimpii Pajoniosa zMende (około 420 r. przed naszą erą); dwie rzeźby zateńskiej Akropolis (około 420 r. przed naszą erą); Nike zSamotrake (około 300 n.e.); rzym. Victoria zOstii (Iw.)

Co to jest Nike znaczenie w Słownik bohaterów N .