Co to znaczy NIETZSCHE FRIEDRICH WILHELM słownik. Biografia iprzypowieści. Pocho- dził zrodziny.

Nietzsche Friedrich Wilhelm co to jest

Czy przydatne?

Definicja Nietzsche Friedrich Wilhelm

Co to jest NIETZSCHE FRIEDRICH WILHELM: niem. filozof, poeta, eseista, autor aforyzmów iprzypowieści. Pocho- dził zrodziny protestanckiego pastora. WBonn iLipsku studiował teologię ifilologię klasyczną. Zainteresowania muzyczne, wieloletnia przyjaźń (1868-76) zR. Wagnerem znalazły odbicie wjego twórczości. W1869 r. został prof. filologii klasycznej wBazylei. Zpowodu postępującej dolegliwości oczu icoraz silniejszego rozstroju nerwowego w1879 r. zwolniono go zpracy. W1889 popadł wobłęd, do końca życia pielęgnowały go matka isiostra. Poglądy N. - relatywizm wartości, koncepcja "nadczłowieka", obwieszczenie "zgonu Boga", krytyka chrześcijaństwa - były traktowane wkulturze modernistycznej jako słowo buntu przeciw kulturze mieszczańskiej izakłamanej religijności. Przekonania N. wynikały zprzeświadczenia odwoistości człowieka ikultury. Człowiek - zjednej strony istota wolna itwórcza, zdrugiej zdeterminowana jest poprzez biologię. Kultura, będąc autonomicznym produktem ludzkich działań, zawiera wsobie dwa przeciwstawne żywioły: dionizyjski - spontaniczny, irracjonalny, autorski, cielesny, bliski naturze; iapolliński - racjonalny, umiarkowany, kontemplacyjny, wktórym indywiduum oddalone jest od świata. Pisane poetyckim, alegorycznym stylem prace N. to gł. eseje, będące zbiorami aforyzmów ikrótkich rozważań. Autor dzieł: Narodziny tragedii (1872), Ludzkie, arcyludzkie (1878), Wiedza radosna (1882), Tako rzecze Zaratustra (t.1-3: 1883-84, t. 4: 1891), Poza dobrem izłem (1886), Zmierzch bożyszcz (1889), Wola mocy (1901), autobiografii Ecce homo (1908). Wliteraturze ifilozofii twórczość N. patronowała przekonaniom nihilistycznym, dekadenckim, pesymistycznym, inspirowała wielu pisarzy modernistycznych. Pośmiertnie wydana Wola mocy - przywłaszczona poprzez nazizm - okazała się tendencyjnie zestawionym zbiorem zapisków N., dokonanym poprzez jego siostrę. XX-wieczni egzystencjaliści (między innymi K. Jaspers, M. Heidegger) stali się interpretatorami iobrońcami filozofii N

Co to jest Nietzsche Friedrich Wilhelm znaczenie w Słownik bohaterów N .