Co to znaczy NEZVAL VÍTĚZSLAV słownik. Biografia Studia ukończył wBrnie iPradze. Zaangażowany.

Nezval Vítězslav co to jest

Czy przydatne?

Definicja Nezval Vítězslav

Co to jest NEZVAL VÍTĚZSLAV: pisarz czes. Pochodził zrodziny wiejskiego nauczyciela. Studia ukończył wBrnie iPradze. Zaangażowany wdziałalność polit. przejawiał wyraźne tendencje komunizujące, występował wobronie pokoju. Wlatach 20. N. był jednym zgł. reprezentantów poetyzmu - awangardowego kierunku wliteraturze czeskiej, który manifestacyjnie odrzucał tradycję, ideowość wsztuce (cykl wierszy Pantomima, 1924). Owocem podróży do Francji ibliskiej znajomości zawartej z A.Bretonem była założona poprzez N.wPradze ekipa Surrealistick skupina (1934-38), której manifest programowy został zawarty wSurrealisimus vSR (1934). Wnadrealistycznej poetyce utrzymane były tomy: Sbohem ašateek (1934), Žena v množnm ísle (1936), Absolutní hrobař (1937). Ponadto autor wspomnień, poematów lirycznych Akrobat (1927), Edison (1928), wierszy otematyce patriotycznej, społ. (zestaw 52 hořkch balad..., 1936), polit., miłosnej, podejmujących głębokie refleksje (tom Chrpy aměsta, 1955)

Co to jest Nezval Vítězslav znaczenie w Słownik bohaterów N .