Co to znaczy NERUDA PABLO, WŁAŚC. NEFTALÍ RICARDO REYES BASUALTO słownik. Biografia poezję, która.

Neruda Pablo właśc. Neftalí co to jest

Czy przydatne?

Definicja Neruda Pablo, właśc. Neftalí Ricardo Reyes Basualto

Co to jest NERUDA PABLO, WŁAŚC. NEFTALÍ RICARDO REYES BASUALTO: pisarz chilijski; uhonorowany Nagrodą Nobla (1971) za "poezję, która znadzwyczajną siłą wyraża los całego kontynentu". Tata N. był urzędnikiem kolejowym, amatka, która zmarła, gdy był niemowlęciem - nauczycielką. Od 1921 r. N. studiował wInstytucie Pedagogicznym wSantiago. Pracował wdyplomacji; był konsulem na Dalekim Wschodzie (1927- 33), wHiszpanii (1934-38). W1944 r. został senatorem zramienia KP Chile. Po niezbyt fortunnej wypowiedzi na temat prezydenta Chile, którego nazwał "marionetką USA", przebywał na emigracji (1949-52). Komunistyczne przekonania polit. N. wywołały, iż był bardzo dostępny wmass mediach państw bloku socjalist., odwiedził między innymi ZSRR, Chiny iPolskę. Inicjalna twórczość N. (zestaw Crepusculario, 1923; erotyki Veinte poemas de amor..., 1924) przesiąknięta jest duchem modernizmu. Wkolejnych tomikach (Residencia en la tierra, t. 1-2, 1933-35) rozpoczyna krystalizować się indywidualny styl poetycki N. onietuzinkowej symbolice, plastycznych obrazach, atmosferze niepokoju ikatastrofizmu. Poglądy rewolucyjne wtwórczości N.pojawiły się pod wpływem hiszp. wojny domowej, wktórą pisarz był zaangażowany (zestaw Espańa en el corazón, 1937). Na emigracji wydał Pieśń powszechną (1950) - monumentalną epopeję odążeniach wolnościowych ispoł. narodów Ameryki z łaciny, ukazał równocześnie niepospolite piękno przyrody tego kontynentu. Utwór został zilustrowany poprzez meksykańskich malarzy D.Riverę iD.Alfardo Siqueirosa. Wdokonaniach poetyckich kolejnego okresu zanikają niepokoje egzystencjalne, azaczyna pojawiać się literatura codzienności (Odas elementales, 1954-57) iufność wżycie imiłość (Cien sonetos de amor, 1957; Estravagario, 1958). N. jest również autorem wspomnień Wyznaję, iż żyłem (1974) idramatu społ.-polit. Sława iśmierć Joachima Muriety (1967)

Co to jest Neruda Pablo, właśc. Neftalí Ricardo Reyes Basualto znaczenie w Słownik bohaterów N .