Co to znaczy NAZIM HIKMET RAN słownik. Biografia Konstanty Borzęcki, który wyemigrował zkraju po.

Nazim Hikmet Ran co to jest

Czy przydatne?

Definicja Nazim Hikmet Ran

Co to jest NAZIM HIKMET RAN: turecki pisarz idramaturg. Pradziadkiem N. był Polak, Konstanty Borzęcki, który wyemigrował zkraju po upadku stworzenia listopadowego. N. zaangażowany był wdziałalność polit., w1920 r. uczestniczył wruchu zw. Narodową Wojną Wyzwoleńczą, za co parokrotnie był aresztowany. W1951 wyemigrował do ZSRR. Na majątek autorski N. złożyły się inspirowane twórczością lud. poezje (na przykład tom Pieśń pijących słońce, 1928), epopeja Insan Manzarlari (1961), dramaty (Legenda omiłości, 1948; Dziwak, 1955), atakże niezwykłe listy poet. do żony, które uznaje się za jedno znajznakomitszych dokonań współcz. tureckiej epistolografii

Co to jest Nazim Hikmet Ran znaczenie w Słownik bohaterów N .