Co to znaczy MYŚLI słownik. Biografia Utwór, składający się z27 zwojów, podzielonych na dwie części.

Myśli co to jest

Czy przydatne?

Definicja Myśli

Co to jest MYŚLI: dzieło B. Pascala, wktórym poeta wyłożył własną filozofię. Utwór, składający się z27 zwojów, podzielonych na dwie części: Nędza człowieka bez Boga (I-XI) iSzczęście człowieka zBogiem (XII-XXVII), zaczyna się Rozprawą wstępną, wymierzoną przeciwko ludziom niewierzącym. Ich zaniepokojeniu iprzywiedzeniu do chrześcijaństwa służyć ma część pierwsza. Następne rozdziały, zatyt. Pycha (II) iNędza (III), przynoszą obraz skutków, do jakich wiodą wyobraźnia imiłość swoja, i refleksje nad względnością praw iobyczajów. Dalej, posiłkując się Próbami Montaignea, P. wyraża konieczność podporządkowania się jednostki, świadomej swej niedoskonałości, wyższym prawom "swe myśli zachowując dla siebie". Filozof stwierdza, iż wiel- kość człowieka "bazuje na świadomości własnej nędzy", azagadkę jego pełnej sprzeczności natury rozwiązać może tylko wiara chrześcijańska (VII: Sprzeczności). Podobnie wniej, anie wrozrywkach, których potrzeba jest nowym dowodem na nędzę ludzką, należy szukać szczęścia. Na nic filozofia stoicka ani epikurejska wobec dobra najwyższego, jakim jest Bóg (X). Drugą część dzieła otwiera tak zwany argument zakładu: P. nie wykazuje tu, iż Bóg istnieje, lecz przekonuje, iż człowiekowi bardziej opłaca się (zuwagi na sposobność zbawienia) przyjąć tezę, iż Bóg istnieje. Ryzyko takiego wyboru wiąże się jedynie zżyciem doczesnym, które itak mało oznacza wobec szczęścia wiecznego, jakie można wygrać. P. nawołuje ponadto do skromności i posłuszeństwa wobec Chrystusa, dzięki któremu człowiek, zagubiony pomiędzy nieskończonością awłasną słabością, może poznać Boga. Następne rozdziały utworu zapełniają stwierdzenia obłędności wszystkich religii poza chrześcijaństwem i dowody teologiczne katolicyzmu. Na koniec P. analizuje hierarchię trzech "porządków" - ciała, ducha imiłosierdzia. M. spowodowały zarówno reakcje polemiczne: Listy oAnglikach Voltairea, Rozmaitości iwariacje na jednej myśli P. Valryego, jak i aprobujące: Duch wiary chrześcijańskiej R. Chateaubrianda czy Blaise Pascal ijego siostra Jacqueline F. Mauriaca

Co to jest Myśli znaczenie w Słownik bohaterów M .