Co to znaczy MUSIL ROBERT słownik. Biografia którą porzucił dla studiów na politechnice.

Musil Robert co to jest

Czy przydatne?

Definicja Musil Robert

Co to jest MUSIL ROBERT: poeta austr. Syn profesora. Uczył się wszkole kadetów, którą porzucił dla studiów na politechnice (ukończonych w1901 r.), słuchał również wykładów zfilozofii, matematyki ipsychologii. Uczestniczył wIwojnie światowej wstopniu kapitana. Od 1922r. poświęcił się wyłącznie pracy lit. W1938r. emigrował do Szwajcarii. Debiu-tował powieścią Niepokoje wychowanka Trlessa (1906), wktórej wykorzystał swoje doświadczenia ze szkoły kadetów, nawiązywał przy tym do popularnych na przełomie wieków utworów ookresie dojrzewania. Późniejsze opowiadania, Zespolenie (1911), Trzy kobiety (1924), koncentrują się na skomplikowanych stanach psychicznych człowieka. Za dzieło życia M. uznaje się Człowieka bez właściwości (t. 1-3, 1930-43). M. jest również autorem dramatów (Marzyciele, 1911), które jednak nie znalazły uznania, iesejów (zestaw Czarna magia lub Spuścizna za życia, 1936)

Co to jest Musil Robert znaczenie w Słownik bohaterów M .