Co to znaczy MONTESQUIEU CHARLES-LOUIS DE SECONDAT DE słownik. Biografia parlamentu wBordeaux.

Montesquieu Charles-Lou de co to jest

Czy przydatne?

Definicja Montesquieu Charles-Louis de Secondat de

Co to jest MONTESQUIEU CHARLES-LOUIS DE SECONDAT DE: poeta franc., członek Akademii Francuskiej, prezydent parlamentu wBordeaux. Zadebiutował wydanymi anonimowo Listami perskimi (1721), stanowiącymi satyrę na współcz. Francję. Skrytykował wnich prawo franc., nadużycia iniedouczenie urzędników, fanatyzm inietolerancję religijną, zarzucił Ludwikowi XIV despotyzm. Po opublikowaniu Listów postanowił poświęcić się pracy naukowej; odbył podróż po Austrii, Węgrzech, Szwajcarii, Niemczech iWłoszech, gromadząc materiały do planowanych dzieł. W1734 r. ukazały się Rozważania nad powodami wielkości iupadku Rzymian, gdzie poeta przedstawił współczesnym formułę cnoty rzymskiej, która miała stać się ideałem ducha obywatelskiego w trakcie Ogromnej Rewolucji Francuskiej. W1748 r., po 20 latach pracy, M. ukończył monumentalne dzieło Oduchu praw, wktórym między innymi rozwinął teorię klimatów, uzależniającą formę rządzenia od położenia geograficznego, wydzielił trzy rodzaje rządów - republikański, monarchistyczny idespotyczny, i opowiedział się za podziałem władzy na ustawodawczą, wykonawczą isądowniczą. Wostatnich latach życia, cierpiąc na poważną chorobę oczu, pisał drobne utwory, między innymi artykuły do encyklopedii (zobacz D. Diderot). Dzieła M.tłumaczyli na jęz. pol. I. Krasicki, K.Węgierski, A. Wiśniewski iT. Boy-Żeleński

Co to jest Montesquieu Charles-Louis de Secondat de znaczenie w Słownik bohaterów M .