Co to znaczy MONTAIGNE MICHEL EYQUEM DE słownik. Biografia pochodzi od tytułu najznamienitszego.

Montaigne Michel Eyquem de co to jest

Czy przydatne?

Definicja Montaigne Michel Eyquem de

Co to jest MONTAIGNE MICHEL EYQUEM DE: fr. poeta ifilozof, mistrz eseju - gat., którego nazwa pochodzi od tytułu najznamienitszego dzieła M., Essais (Próby, 1580). M. pochodził zuszlachconej rodziny kupieckiej, wktórej posiadaniu znajdowały się dobra Montaigne. W1557 r. mianowano go radcą parlamentu wBordeaux, potem merem miasta. Tu poznał poetę itłumacza lit. starożytnej, E. de La Boetie, zktórym połączyła go przyjaźń iktóry wywarł znaczny wpływ na jego poglądy. Po zgonu ojca poeta został panem na zamku Montaigne. W1572 r. zaczął pracę nad Próbami. Wdziele tym, stanowiącym zestaw rozmyślań, M. zawarł całą własną mądrość, doświadczenie życiowe ierudycję. Należał do znawców klasycyzmu, Wergiliusza, Lukrecjusza, Horacego, bliska mu była filozofia Platona, Arystotelesa, Seneki iPlutarcha, doceniał pisarzy sobie współczesnych, G. Boccaccia iF. Rabelaisgo. Jego filozofia życiowa łączyła przedmioty stoicyzmu, sceptycyzmu ihedonizmu. Głosił idee tolerancji rel., racjonalizmu iżycia wzgodzie znaturą; oznaczało to również oswojenie się zmyślą ośmierci. Wduchu epikureizmu dopuszczał sposobność samobójstwa, jeśli służyłoby ono uniknięciu bólu icierpień, które uważał za wrogów życia. Twierdził, iż warunkiem prawdziwej miłości jest wolność, dlatego może się ona rozwijać tylko poza małżeństwem, potępiał purytanizm, ponieważ seksualność uważał za rzecz ludzką, był przeciwnikiem dyskryminacji kobiet. Uważał, iż człowiek ma wsposób umiejętny używać ze świata, anie wyjaśniać go. Aczkolwiek pisał wwiększości osprawach doniosłych, nie brak wjego dziele, pozbawionym ścisłej kompozycji, drobiazgów zżycia codziennego, które sporo mówią oautorze; wiadomo, iż chorował na kamicę nerkową, jednak nie leczył się, ponieważ uważał medycynę za szkodliwą, nie umiał pływać inie potrafił osiodłać konia. Próby są dziełem niemal autobiograficznym, ajednocześnie uniwersalnym: "Ja sam jestem materią mej książki - pisał M. - lecz każdy człowiek nosi wsobie całkowitą postać ludzkiego losu". Kościół potępił utwór iw1676 r. umieścił go na indeksie. Świat zachwycił się Próbami, które wywarły ogromny wpływ na lit. ifilozofię XVII w. (Kartezjusz, Molier, Voltaire); stąd wziął start racjonalizm

Co to jest Montaigne Michel Eyquem de znaczenie w Słownik bohaterów M .