Co to znaczy MISTERIUM słownik. Biografia z Biblii, apokryfów albo hagiografii, wywodzący się.

mterium co to jest

Czy przydatne?

Definicja misterium

Co to jest MISTERIUM: gat. średniowiecznego dramatu rel. otematyce zaczerpniętej z Biblii, apokryfów albo hagiografii, wywodzący się zobrzędów liturgicznych. Początkowo, wXII-XIII w., powiązane zkościołami, wXVI stuleciu m. opuściły mury świątyń iprzeszły pod opiekę cechów ibractw; wystawiane zokazji Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu, Wielkanocy, Wniebowstąpienia iBożego Ciała. Widowiska, przybierające postać cyklu trwającego nieraz kilka, anawet kilkanaście dni, składały się zluźnych epizodów ilustrujących następne fragmenty Biblii iżywotów świętych. Ich alegoryczny sedno wykładany był wprologu albo epilogu przedstawienia. Obrazy ipostaci traktowano równorzędnie, ascena, którą stanowił miejski plac albo podium, miała charakter symultaniczny - wszystkie jej przedmioty były widoczne dla publiczności, aaktorzy, wzależności od potrzeb epizodu, przemieszczali się wróżne rejony przestrzeni scenicznej. Zbiegiem lat m., wzbogacone elementami komiczno- -satyrycznymi igroteskowo-farsowymi, utraciły swój ściśle rel.-dydaktyczny charakter. Każda lit. europ. ma wswoim dorobku m.; wdramacie staropolskim gat. ten reprezentowała Historia ochwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim Mikołaja zWilkowiecka. Pozostałością m. wkulturze chrześc. są jasełka iszopki. Wniem. mieście Oberammergau misteria wystawiane są po dziś dzień

Co to jest misterium znaczenie w Słownik bohaterów M .