Co to znaczy MILTON JOHN słownik. Biografia wykształcony, władający biegle pięcioma jęz.

Milton John co to jest

Czy przydatne?

Definicja Milton John

Co to jest MILTON JOHN: z angielskiego: pisarz iprozaik; wszechstronnie wykształcony, władający biegle pięcioma jęz., propagator idei purytańskich (pracowitość, pobożność, asceza), mianowany w1649 r. sekretarzem O. Cromwella. Wpublikacjach polit. domagał się demokratyzacji Kościoła (Podstawy władzy kościelnej), modernizacji oświaty (Traktat oedukacji) iwolności prasy (Areopagitica). Trzykrotnie żonaty, napisał rozprawę Doktryna istosowanie rozwodu, wktórej tylko mężczyźnie przyznawał prawo do zerwania małżeństwa. Po powrocie Stuartów do władzy usunął się zżycia publicznego iosiadł na wsi, gdzie podyktował (w1652r. stracił wzrok) własne główne dzieła. Pisał sonety, ody imaski (widowiska zmuzyką); zjego młodzieńczych utworów na uwagę zasługują Allegro, a więc wesoły - pełen uniesień izachwytu nad światem hymn ku czci beztroskiego iradosnego życia, i kontrastowa wwymowie pieśń Il Penseroso, a więc zadumany, będąca pochwałą samotności iżycia wypełnionego kontemplacją. W1667 r. powstało najsłynniejsze dzieło M., poemat epicki Raj stracony, aw4 lata potem kontynuacja utworu, Raj odzyskany - parafraza ewangelicznego opowiadania okuszeniu Chrystusa. Rajem odzyskanym, zgodnie zwymową poematu, jest pokój wewnętrzny osiągnięty dzięki rezygnacji zzewnętrznego sukcesu. Jednocześnie zostatnim zwymienionych utworów M. ogłosił serię recytacji dramatycznych, stanowiących rodzaj spowiedzi "nie wprost", Samson Siłacz (zobacz Samson). Dramat oślepionego iosaczonego wojownika przywodził M. na myśl własny los, kalekiego, odizolowanego iprzegranego (klęskę obozu purytańskiego traktował jako osobistą porażkę) poety. WPolsce utwory M. przekładali między innymi F.K. Dmochowski, J.Ursyn Niemcewicz, J. Kasprowicz, K.I. Gałczyński iM. Słomczyński

Co to jest Milton John znaczenie w Słownik bohaterów M .